Guillem de berguedà resum

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,02 KB

 

La poesia dels trobadors

- És una poesia culta, ja que presenta textos molt elaborats.

- Poesia lírica. Expressa els sentiments de l'autor.

- Poesia escrita en llengua occitana.

Amor cortés

Sentiment amorós refinat com escau a l'ambient de la cor. Personatges: trobador, dama i marit de la dama.

Els estils i els gèneres trobadorescos

- El trobar leu. Estil que busca la senzillesa expressiva.

- El trobar clus. Hermetisme en el sentit de les paraules.

- El trobar ric. Bellesa sonora.

Gèneres: Cançó, dansa i balada, alba, pastorel·la, tensió i partiment, siventès, plany.


Els trobadors catalans

- Guillem de Berguedà (1138 - 1992)

- Alfons I el Cast (1154-1196)

- Guillem de Cabestany (final s. XII, principi s. XIII)

- Cerverí de Girona (1259-1285)

Els poetes dels segles XIV i XV

Diferències amb l'època clàssica:

- Desintegració de l'espai literari compartit amb les corts occitanes.

- Catalanització de l'occità.

El darrer terç del s. XIV

Jaume Març (1335?-1410), Pere Març (1338?-1413)

Final s. XIV i principi s. XV

Gilabert de Pròixita (?-1405), Andreu Febrer (1375/1380- 1444?), Jordi de Sant Jordi (final s. XIV- 1424/1425)

Entradas relacionadas: