Habilitació i metonímia

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,22 KB

 

VOCABULARI BELLESA I MODA cursi: dit de la persona que vol aparentar elegància i finor, però no en té. estrafolari: dit de la persona que es vesteix fora de certs límits. malgirbat: dit de la persona que duu roba que no li cau bé o que està mal feta. abillar: adornar algú amb vestits luxosos i altres ornaments. empolainar-se: vestir-se amb roba que fa goig, roba elegant.

L'ORACIÓ COMPOSTA és una oració que té 2 o més verbs en forma personali tantes estructures de constituients com verbs en forma personal. Les proposicions són estructures oracionals que formen l'oració composta// Relacions entre proposicions. L'enllaç de les proposicions: signe de puntuació (coma, punt i coma, dos punts), connector (conjunció o pronom relatiu). L'encaix de les proposicions: mateix nivell (poden funcionar oracions simples independents), inclusió (una de les proposicions  forma part de l'altra) // Tipus: juxtaposades, estan enllaçades signe de puntuació i es troben al mateix nivell sintàctic; coordinades, enllaçades amb conector i es troben al mateix nivell sintàctic; subordinades, enllaçades connector i es troben al mateix nivell sintàctic.

LA DIÈRESI EN ELS VERBS Els verb de la 3a conjugació no porten mai dièresi en l'infinitiu, gerundi, futur i condicional. Agraís

HABILITACIÓ I METONÍMIA L'habilitació és la modificació de significat d'una paraula a causa d'un canvi de categoría lèxica, por ser de nom a adjectiu, d'adjectiu a nom, de verb a nom, d'adverbi a nom i d'adjectiu a adverbi. La metonímia consisteix a designar una cosa amb el nom d'un altra perquè hi té una relació, pot ser el continent pel contingut, la tècnica pel producte, la part pel tot, l'autor per l'obra, l'objecte per la persona, el lloc per l'orígen del producte i el nom de l'objecte per la proximitat.

LA POESIA COMPROMESA Hi han 2 tipus: Patriòtica (s.XIX i XX): l'exaltació o la reivindicació de la pàtria. en la literatura catalana s'ha produít en dos moments: durant la Renaixença i durant la guerra civil i la postguerra. Social (s.XX): Als anys 60, els poetes del realisme històric i als anys 70, quan comença la reivindicació feminista

Entradas relacionadas: