Hiat i diftong

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,45 KB

 
Quines són les característiques que defineixen el so subratllat? "fugen"Fricatiu palatal sonor.Indiqueu quina d’aquestes sèries presenta problemes ortogràfics.Fussible, parèntessi, confussió, bocinaIndiqueu quin mot té un diftong creixent?Pasqüetes.Tenint en compte només la lletra en negreta, indiqueu quin dels mots següents té un so diferent dels altres.Camprodon.Indiqueu quin mot té un diftong decreixent Mireu.Quina és l’única forma incorrecta?La Índia.Trieu el mot que completaríeu amb una B Automò__il.Trieu el mot que completaríeu amb una E: S__rgent.Indiqueu quina d’aquestes sèries de mots presenta problemes ortogràfics.Mil·lió, sílaba, cèlula, porcel·lana s troba el so consonàntic [dz]?Tretze.Indiqueu quina d’aquestes sèries conté mots on la lletra X no sona [ ∫ ] (fricativa palatal sorda).Feix, ximple, examen, exigir. Indiqueu quin so en negreta coincideix amb el so corresponent a la grafia subratllada a “casos”.Cas obert.A la sèrie següent hi ha un mot que té el so [n] diferent dels  altres mots. Subratlla’l.Banc.Trieu el mot que completaríeu amb una U:B__fetada.Per quins punts es pot segmentar el mot "malagradós" a fi de línia?mal/a/gra/dós Quina sèrie conté mots amb un so africat alveolar?potser, dotze, tretze Indiqueu quina d’aquestes sèries NO presenta una separació sil·làbica correcta.Qües-ti-ó, qu-o-ti-di-à, e-va-cuar, diürn.


Entradas relacionadas:

Etiquetas:
VARIACIO LINGUITICA