Hiat i diftong

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,11 KB

 

L'EXPOSICIÓ ESCRITA pretén informar d'un tema de manera ordenada, lògica i clara.

l'estructura: -Introducció o presentació del tema.  -Desenvolupament del tema. -Conclusió de les idees exposades.

recursos:  -Resum i ampliació. -L'us dexemples, títols, S.Títols i divisió en peràgrafs. - Utilització de recursos gràfics. -selecció de substantius i vebs. -L'us de present d'indicatiu.

HIAT 2 vocals en contacte, ja sigui dins o fora d'un mot o mots, es prununcia en silabes diferents.Les 2 vocals son el nucli de les sílebes.

SINALEFA Funció en una sola síl.Laba de 2 vocals en contacte pertanyents a mots diferents. ( hi ha, causa i efecte)

ELISIÓ 2 vocals de paraules veines estan en contacte i 1 d'aquestes no es pronuncia.

TEXT INSTRUCTIU Cal fer servir la 2na persona del singular o plural o formesimpersonals de la perífresis d'obligació o la segona persona del singular o plural de l'imperatiu, que es pot alternar amb el futur o condicional.

léxic: precís i concret, s'ha devitar els sinonim i ambiguetats.

connectors: nexes que marquen lordre.

Entradas relacionadas: