Higiene corporal

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 14,46 KB

 
 • El pacient enllitat

Una persona que esta moltes hores dins del llit o quasi sempre, com a cuidadors l’hem de atendre per diverses raón:

Atenció tenir en compte:

Com a cuidadors o cuidadores, en d’atendre una persona que esta al llit, sempre. Per diverses raons:

 • Malalties transitòria - accidents, pneumònies
 • Malalties cròniques- malaltia de pulmonar (Epoc), malaltia renal
 • Per un discapacitat greu- hemiplegia
 • Aquestes persones poden estar a casa geriàtrics, centres d’atenció per estades prologades, domicilis, hospitalització a domicili

Domicili (Casa)

Cuidadors no professionals Exemple: família, amics, etc...

Hospitalització a domicili

El pacient es troba a casa i les cures estant repartires entre el familiar i el professional. Reben visites programades.

Els hi expliquen al familiars com han de cuidar al malat quant ells no hi son

( Repet)Reben a casa el professional que els hi ajuda i a sobre els hi explica com han de fer quant ell no estar.

Es pot fer a persones convalescents o també s’apliquen aquelles persones que tenen limitacions funcionals, i que no presenten risc de que s’agreugin.

Avantatges:

 • La persona resta al seu domicili i li causa menys ansietat, i té menor risc d’infeccions.
 • Redueix la congestió del sistema hospitalari, i es mes barat que la hospitalització típica.

2.1 L’entorn i l’habitació del pacient.

Definirem un entorn agradable, aquell que a més de ser higiènic i segur, proporciona a més una bona estètica. Exemple: flors, cortines, color de les parets, etc....

En un ambient agradable la persona malalta se sent molt millor a més fa millora la seva qualitat de vida, inclús contribueix en la seva recuperació.

Com mantindrem aquest ambient agradable:

 • Habitació neta i ordenada.
 • Nivell baix de soroll.
 • Una temperatura agradable
 • Una il·luminació adequada.
 • Una ventilació suficient.

2.1 La neteja i l’ordre en l’habitació.

Una habitació neta i ordenada ajuda a mantenir el pacient amb l’anima més tranquil.

Em de mantenir-ne o ajudar-lo i explicar al familiar com a de fer per que estigui net.

2.2 El silenci.

El soroll intens dona nerviosisme i irritació, i si a més a més, aquest soroll, es inesperat dona inquietud i angoixa.

Els malalts que necessiten més calma són els greus, el que tenen febre, els acabats d’operar i els que estan molt angoixats.

Com aconseguim el silenci:

 • Parla’n en veu baixa.
 • Baixa’n el volum del televisor, o de la radio.
 • El timbre i el telèfon contestarem el més ràpid possible i no cridarem mai quant estiguem parla’n per el telèfon.
 • Porta sabates silencioses.
 • Tenir cura de moure els objectes, per evitar cops als mobles, o la caiguda del que hi hagi a sobre.
 • Anar amb compte  quant netegem estris i obrim o tanquem calaixos o portes.

2.3 Temperatura agradable.

- La temperatura optima de la habitació a de ser entre 20 o 25ºC.

- La llum solar directa augmenta la temperatura, cosa que haurem de corre les cortines i baixar les persianes.

2.4 La il·luminació adequada.

Poca llum pot causar: accidents o caigudes

Llum intensa pot causar: cansa la vista o produir malt de cap.

La llum solar crea un efecte antidepressiu, i la llum artificial a de ser un complement de la llum natural.

Tipus de llum artificial:

 • Il·luminació general: Uniforme i han intensitat adequada.
 • Il·luminació concentrada: Que dona la làmpada i es dirigeix la llum en concret del llit.
 • Làmpada pilot: És una font de llum suau , es per vetllar el seu son sense molestar el malalt. I també serveix per orientar la persona malalta quant es desperta.

2.5 La ventilació freqüent

La ventilació freqüent es imprescindible perquè:

 • La ventilació renova l’aire.
 • Redueix la concentració de gèrmens a l’ambient.
 • Dilueix les males olors.

El sistema seria obrir finestres i portes, impedint que no entrin corrent d’aire, o en cas que plogui, tanca la finestra i obrir la porta només.

Com contribuirem a que s’extingeixin les males olors de la habitació:

 • Mantenir sempre neta i seca la roba del llit, canviant-la cada vegada que la persona l’embruti.
 • Seria necessari retira l’orinal o la cunya, tapant’la i rentar-la  i sencar-lo directament.
 • Netejar amb suficient aigua corrent la tapa del bater.
 • Buidar i rentar les mans   
 • Ventilar bé la habitació en el cas de haver curat una ulcera cutània, portan-hos  el  
 • No fumar


3. La unitat del pacient

S’anomena unitat del pacient el conjunt format per l’àrea que ocupa aquest i el seu equipament es a dir, exemple: el moble, accessoris i el material sanitari.

En el cas que el malalt estigui en el seu domicili, correspon a l’habitació del pacient.

Els mobles més comuns són:

 • El llit: Ha d’estar en bon estat de conservació, i s’ubica amb el capçal tocant a la paret, els altres cantons de llit han de estar separats mínim 1 metre.
 • Tauleta de nit: Es on es guarden petits objectes personals del pacient. Exemple necesser, medicació, etc...

Ha de estar la tauleta separada una mica de la paret.

 • Tauleta de llit: La tauleta de llit, té unes rodetes per desplaçar, també te una base que es pot introduir per sota el llit i una taula superior, que es regulable en altura i en inclinació.
 • A part també es pot fer servir per menjar-hi el pacient, i també la pot utilitzar per escriure.  
 • Cadira: Permet el descans de la persona que no necessita esta en el llit tot el dia, també serveix per quant tens alguna visita perquè s’assegui.
 • Escabell: Es un petit esglaó que es col·loca a prop del llit, per ajudar al pacient a pujar o a baixar el pacient del llit.

 

Accessoris:

 • Orinal de llit: Que es la cunya en el cas de les dones, i en el cas dels homes es l’ampolla.
 • Palangana o gibrell: Que serveix per fer rentats o bé per recollir vòmits.
 • Recipient estèril: Que serveix per recollir mostres.

Tots aquest accessoris es troben en el quarto de bany.

4. El llit

Com més temps el pacient així de passar la estona al llit, més important serà disposar de un llit professional.

4.1 El llit professional

Esta fabricat amb una aleacció inoxidable que facilita la neteja i la desinfecció., els costats son corbats.

Les mesures de llit professional són:

Amplada: 90-95 cm

Alçada: 70 cm

Llarg: 1,9 a 2 m

Les potes del llit professional tenen rodes amb bloqueig.

4.2 El somier

El llits professional esta format per 3 segments mòbils:

 • Pel cap i les espatlles
 • A la pelvis
 • A les extremitats inferiors.

La utilitat d’aquest somier es que s

Tipus de posicions:

Posició de fowler: semisentat.

Posició semifowler: els peus una mica elevats cap amunt.

Posició trendelenburg: amb els peus més amunt que el cap.

Posició trendelenburg invertit: amb el peus més a baix que el cap.   

4.3 Prestacions de llit professional

Disposem d’un motoret elèctric per aixecar o baixar qualsevol dels 3 segments del somier.

El somier pot aixecar

D’aquesta manera el personal sociosanitari o el cuidador, podran atendre el pacient sense inclinar-se gaire, reduint el risc de lesions a la columna vertebral.

Es important explicar a la família com es regula la posició del somier i quines posicions ha d’evitar per haver estat desaconsella

4.4 Accessoris del llit professional

S’utilitzen amb persones amb fractures greu, o amb lesions a la columna vertebral, facilitant el seu tractament o la seva comoditat mentre estan al llit.

Algú d’ells són:

- El dosell: Es un conjunt de barres metàl·liques verticals i horitzontals enganxades al llit a on si fixen les traccions i els triangles.

- La tracció: Es el suport metàl·lic que acaba amb una politja, sobre la que es passa una corda de nailon.

- L’estreb o triangle de balkan: Que es un marc metàl·lic triangular que penja a certa distancia per sobre del pacient, de manera que aquest pugui agafar-se al triangle per aixecar-se el cos amb més facilitat, per canviar de posició o per moure’s lleugerament. Es una ajuda útil per a persones dèbils, obeses, per les que pateixen fractures de membres inferiors o per el paraplègics.

4.5 El matalàs del llit professional

El matalàs a de ser de varies peces, complementaries al segment del somier articulat.

El més comú es el de motlles amb reforçs lateral per facilitar que es distribueixi uniformem-ne el pes del malalt.

Existeix una amplia gamma de matalassos especials on el seu objectiu es endarrerí o impedir la aparició de ulceres per pressió.

El matalàs de escuma esta format per 3 blocs, cada un esta tallat en 48 a 96 unitats quasi independents entre si.

Aquest blocs  faciliten el repartiment homogeni del pes del cos del pacient.

Tipus de matalassos:

Matalassos d’aigua i matalassos d’aire.

Dels matalassos d’aire n’hi ha un que tenen un mecanisme complex de inflar i desinflar alternativament.

Així s’aconsegueix canviar els punt de recolzament del pacient com variarient si aquest es moves al llit, a més contribueix a la prevenció d’úlceres per pressió.

4.6 La llenceria

Agrupa a tota la roba del llit, inclou:

 • Cobra matalàs: Es una coberta impermeable i ajustable a les 4 cantonades del matalàs, que protegeix de secrecions o excrecions.
 • El llençol: Hi ha el llençol de sota i el llençol de sobre, generalment sol ser de coto i fibra sintètica, el llençol de sota sol ser ajustable.
 • El llençol travesser: Es posa a sobre el llençol de sobre i serveix per protegir el matalàs de les secrecions del pacient, i també per moure del llit sense agafar-lo directament.

Es col·loca allà on sigui més probable que el pacient pugui toca el matalàs.

Sota el cap i el tronc si pot vomita.

Sota la pelvis si es pot escapar l’orina o pot defeca o té drenatges

 • L’empapador: Teixit gruixut que es col·loca sobre el centre de la superfície del matalàs. La seva finalitat es també de protegir el llit de la humitat i de la brutícia, els més comodos són els de cel·lulosa, que son d’un sol us.
 • La manta:
 • El cobrellit: Es una pesa de roba de gruix intermedi..... falta.
 • Funda del coixí: Embolcalla directament el coixí. I es tanca mitjançant una cremallera.
 • Coixinera: Es la tela que envolta la funda del coixí. Es canvia tant sovint com la resta de llençols.

4.7 Alguns accessoris del llit professional

Se li poden afegir diferents accessoris:

 • Baranes de seguretat: El seu us es molt comú, es fixen en el marc lateral del somier i tenen com a funció evitar les caigudes del llit.
 • Suport per la bossa d’orina: Es un rectangle metàl·lic que es penja a una banda del marc de somier i en el que esta subjectat la bossa, que recull la orina de la persona que esta al llit.
 •  Arc metàl·lic: Això es un  semicilindre que es situa entre el llençol de sota i el llençol de sobre i la seva funció principal es sostenir la roba perquè no fregí la pell. Quant o fem servir en de pensar recobrir-lo amb cotons i venes perquè el metall no rosi a la pell.

Deixa la roba del més folgada per a que arribi a cobrir les espatlles i el coll de la persona.

Afegir una manta més per a que el calor corporal del pacient a d’escalfar un volum d’aire major i es faci que senti fred.

4.8 El suport pel peus

Es un taulell en forma de T de fusta o metàl·lic que es col·loca en els peus del llit, serveix de recolzament i de tope pels peus, mantenint la natural d’aquest i evitant la seva flexió planta continuada.

5. Tècniques per fer el llit

En el centre sanitari es canvia de roba de llit cada dia, però en els domicilis particulars aquesta freqüència a de ajustar-se a les possibilitats del cuidador, i a les necessitats de la persona malalta.

Cada vegada que així de fer el llit, haurem de recollir tot el material que necessitem, verificant-lo i portant-lo fins a ell.

 • Dit d’igual forma un cop realitzat el procediment haurem de llença el material d’un sol us, en el contenidor adien.
 • Portar el material reutilitzable al lloc adient a fi d’afecte de netejar-lo i deixar-lo en condicions per fer-lo servir de nou.
 • Evitar en tot moment que la roba bruta toqui amb la roba neta.
 • Separa del teu uniforme tant la roba bruta com la roba neta

La bruta pot contaminar el teu uniforme, i aquest pot transmetre el gèrmens a la roba neta.

Si el pacient es contagiós, la seva roba bruta a de guardar-se en bosses especials que es rentaran aïllades i en unes condicions particulars.

Entradas relacionadas: