Hiponim i hiperonim

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,34 KB

 
carta:es una narració que escriu l'emissor o remitent per a comunicarse amb el receptor o destinatari.carta informal:text personal i privat que s'envia als coneguts.carta formal:càrrecs d'empreses.estructura:encapçalament,població i data i salutació.cos:el motiu.Conclusió:signatura i posdata.oració:es un enunciat que transmet un missatge complet i coherent.tipus:enunciatives,interrogatives,imperatives,exclamatives,dubitatives i desideratives.dieresi:es un signe grafic,que es coloca sobe les lletrs i,u per a que aqestes sonen.abreviatures:la primera leltra es la inicial,al final es posa . O /.hiperonim: es una paraula el significat de la qual inclou el significat d'una altra o de paraules diferents.hiponim:son aquelles paraules que estan incloses semànticament en un hiperonim.

Entradas relacionadas: