Hiponims i hiperonims

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,91 KB

 
INSTANCIA O SOLICITUD: es una petició o reclamació adresada a superiors O organismes públics o privats. Es pot redactar en 1 i 3 pers del sing. I Consta basicmanet: Encapsalament: Inclou les dades personals dl sol·licitant: nom i cognom, data de naixement, Adresa completa, telèfon.. Exposició: Si fan constar les raos que motiven lexposicio. Comensa amb la paraula Exposo, Escrita amb majúscula, seguida de :. Quan h ha diferents arguments cadascun amb Pargraf diferents, precedit de la conju Que, escrita amb majuscual incial. Solicitud: sincia ambel verb demano, o Solicio, escrit amb majúscula i seguit també de dos punts. Si ha de fer constar El que es demana de la forma mes clara possible. La petició acostuma també a Anar precedida de la conjunció que. Data I lloc: de la redacio del document i signatura del solicitan. Destinació: sescriu amb lletres Majúscules i inclou el tractament fr ls persona a qui va adresada la instancia. Cohesió TEXTUAL: un text es un grup doperacions que constitueix una Unitat comunicativa autònoma i coherent. Cal fer servir recursos de cohesió que Lliguin les diverses parts del text. Si fan referencia al lexis (us dun mateix Mot, de termes sinònims, o diperonims o hipònim) parlem de cohesió lèxica. Però Si queda clara la interprestacio es poden no explicitar (el·lipsi)i finalment i Ha el recurs de pronominalització—procés de substitur un nom per un pronom. EL PARAGRAF: el Text es divideix en paragrafs separas entre si per un punt i a part. Puntuació. Ajuda a organitzar un text Escrit. PRONOMS ANAFORICS I CATAFORICS: els Pronoms anaforics: aludeixen a un elemen que ja ha apregut abans en el discurs. Cataforics, aludir a un elelemtn que encara no ha aparegut en el discurs. Cohesió LEXICA: la repetició de paraules o lus de sinonims o hiponims i hiperonims Ajuda a lligar oracions. ELIPSI: verb conjuat en la respota a ala tercera Pregunta, cal o has de. Pronominalització: per cohesionar un text es la Utilització de pronoms, elemens que poden substius un nom, un sn o frases Senceres. Aixi “la” es refereix a la vacuna contra la febre groga, “on” a Aquells paisos, “totes les altres” a vacunes, “la seva” es refereix també a les Vacunes, “on” a un lloc, i finalment el primer “ho” fa renferecia a tota Loracio que algunes vacunes assoleixen el seu afectte….

Entradas relacionadas: