Història de l'art

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,27 KB

 

Temàtica La domus casa unifamiliar on vivien famílies de nivell social i econòmic alt. Les més riques seguien un model tripartir d'atri, peristil i hort i les més modestes prescindien de l'hort. Aquesta  dimensions modestes, pertanyia a una família de classe mitjana.El nom dervia del mosaic que decora el terra del trablinum, representa una escena teatral.Altre mosaic important decora el passadís de l'entrada, representa un gos lligat a una cadena amb la inscripció cave canem.Els gossos guardians)Tenia nombroses pintures de temàtica mitòlogica com ara Ariadna i Teseu, Venus pescadora o Narcís, la més significativa, Sacrifici d'Ifigènia, pertanyent al quart estil (il·lusionista).Models i influènciesLes domus romanes van evolucionar en l'estructura i la decoració a partir de les cases gregues.L'art del mosaic romà forta influència en la decoració de les basíliques paleocristianes i les esglésies bizantines.L'herència de la cultura romana,evident vida actual.Ex tipologies edificis privats; domus (casa unifamiliar), insula (casa de pisos) i villa (cassa d'estiueig).En el terreny de l'urbanisme: traçat ortogonal de les ciutats, ubicació dels edificis més importants a la plaça principal (Ajuntament, església). O la col·locació dels aparadors de les botigues (tabernae).

La casa del poeta tràgic de Pompeia Autor: desconegu Cronologia: I aC Estil: romà pompeià Tipologia: civil (domus) Materials: pedraArquitectura: arquitravada Tècnica: fresc (pintura), opus tessellatum (mosaic).Context Pompeia fou fundada pels oscs s. VII i està situada al golf de Nàpols.L'erupció del Vesusbi (79) , destruí per complet la ciutat, sepultada per les cendres i la lava fins al segle XVIII quan es van iniciar les excavacions . Gràcies a aquests treballs s'ha pogut conèixer l'organització social i urbanística de les ciutats romanes, perquè la lava ha mantingut pràcticament intacta la ciutat i la decoració interior dels edificis.EX Descripció formal dos pisos, conservat restes de la planta baixa. Estructura es distingeixen dos grans espais: l'atrium (pati tancat) i el peristylum (pati porticat).L'accés a l'interior es fa a través d'un passadís estret (atrium), on destaca una obertura zenital (compluvium), al centre de la sala, (impluvium), encarregat de recollir l'aigua de la pluja.A banda i banda de l'entrada, tabernae, propietari comerciant, feia servir com a botigues.Al voltant de l'atri diverses habitacions (cubicula), convidats.Sala més gran de la casa, tablinum, habitació on l'amo rebbia els clients o gent (mosaic).Al voltants del peristil s'obren les estances privades de la casa: a l'esquerra, les habitacions de la família i una entrada secundària, dreta, cuina i un gran menjador (triclinium).Envoltada de columnes hi havia una petita piscina que es dreçava una capella petita (lararium), on es veneraven els déus de la casa.Absència de finestres a les habitacions, valor de la intimitat familiar.Presència de mobles a les diferents sales, explica la rica decoració pictòrica i musivària.Entradas relacionadas: