Hmc

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,3 KB

 
Ludisme:primeres manifestacions del moviment obrer contra les maquines 1799:els obrers van donarse compte de que el seu enemic no era la maquina sino la utilitzacio que sen feia.aixi va començar el sindicalisme:moviment re resistencia contra el capital. En els primers decenis de la industrialitazio es a produir una degradacio de les condicions de vida dels treballadors:augment jornada laboral,reduccio salari,treball infantil. Associacions os dindicat d’obrers:aplegaven els treballador d’un mateix ofici per fer una vaga,constituien societats d’ajut mutu. 1834:trade unión:500 000 membres:associacions d’ofici,quotes d’afiliacio eren força elevades. 1838-1848:moviment obrer britanic:política del cartisme:programa democratic basat en el sufragi universal masculi Els socialismes L’aspiracio d’una societat igualitaria ha estat present sempre. Segle XIX:socialisme contemporani:critica al capitalisme

Entradas relacionadas: