Holofrase

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,03 KB

 

0­3 m­ Plors per  manifestar gana  o malestar. ­ Gargoteig quan parla la  mare. ­ Vocalitzacions  (2 m.) 3­5 m ­ Plors i crits  diferents segons  necessitats. ­ Balboteig. ­ Vocalitzacions quan li parlen. ­ Melodies vocàliques.

5­6 m Amplia  repertori de  balboteig. ­ Crida si  s’enfada. ­ Balboteig  amb  entonació. 7­8 m Balboteig  semblant a la  parla. ­ Imita sons. ­ Parla a les  joguines. ­ Alimentació  SÒLIDS. 9­10 m Crida i vocalitza per  demanar atenció.  Entèn rol en  conversa(balbotejasilenci­resposta) ­ Primeres  paraules  (papa/mama).11­12 m Parlar de  forma  incoherent  utilitzant  melodia i  estructura conversa.12­18 m Anomena  objectes  coneguts. ­ Anomena  objectes. ­ Holofrase  (paraula­frase).18­30 m Frases 2­3  Paraules. ­ Diu NO. ­ 50 Paraules. ­ Ús verb
CONTROL CAP,RODAR, ARRASTRE SEURE,GATEIG,DE PEU AMB SUPORT, CAMINAR  AMB  SUPORT, CAMINAR SOL, CÒRRER SALTAR
0­3 m  Reconeixement  De mans.  Exploració amb  Ulls i boca. ­ Reconeixement  De veus i cares  Familiars.3­5 m Incòmode davant  Extranys. ­ Descobreix relació  Causa­efecte (tirar objectes). ­ S’inclina per  Veure objectes que  Cauen. 5­6 m  Reconeix  Objectes  Familiars. ­ Ulls dirigeixen  Mans per  Agafar  Objectes. ­ Compara Dos objectes.
7­8 m Interés per  Detalls. ­ Comença  Consciència  Espai­temps.
9­10 m Reconeix  Dimensions. ­ Segueix  Instruccions molt  Simples. ­ Busca objecte  Amagat. ­ Senyala parts del  Cos. ­ Entèn paraules i  Ordres simples. 11­12 m Obeeix  Ordres. ­ Entèn  Significat del  NO.
12­18 m Noció espaitemps Més  Amplia. ­ Agrupació  Objectes segons  Forma­colors  (categories). ­ Desenvolupament  Consciència.
18­30 m Encaixos. ­ Reconeix  Majoria de  Parts del  Cos.

Entradas relacionadas: