Homonimia

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,72 KB

 

Una oració composta es una oració que te dos o mes verbs, un en forma personal, i tantes estructures de constituents com verbs. Les diferents estructures oracionals, que formen una oració composta sanomenen proposicions.
Enllaç de preposicions:
Un signe de puntuació, normalment una coma, un punt o be uns dos punts.
Un connector, que pot ser una conjunció, una locució conjuntiva o un pronom relatiu.
Encaix de les preposicions
Lencaix al mateix nivell. Les diferents preposicions tenen la seva pròpia estructura de constituents i podrien funcionar com a oracions simples independents.
Lencaix per inclusió. Una de les proposicions forma part dalgun dels constituents de laltra, sigui el predicat o el subjecte; i en depèn sintàcticament.
Tipus doracions compostes
Una oració composta te una estructura de juxtaposició si les preposicions que la formen estan enllaçades amb un signe de puntuació i es troben al mateix nivell sintàctic.
Una oració composta té una estructura de coordinació si les proposicions que la formen estan enllaçades amb un connector i es troben al mateix nivell sintàctic.
Una oració te una estructura de subordinació si les proposicions que la formen estan enllaçades amb un connector i mantenen una relació dinclusió entre si.
Hiponímia
Els hiperònims sempre indiquen termes genèrics mentre que els hipònims són mots concrets que formen part dun conjunt i , per tant, es poden definir a partir del mateix mot o hiperònim

Homonímia
És la propietat que tenen dues o més paraules que sescriuen igual però diferents significats.
Ens podem trobar també casos dhomonímia parcial, com lhomografia o lhomofonia:
·Homògrafes: Sescriuen igual, encara que es pronuncien de diferent manera
·Homòfones: sescriuen de manera diferent i es pronuncien igual.

LA LITERATURA CATALANA MODERNA
-
La producció literària culta experimenta un important retrocés com a conseqüència de desplaçament de la cort al centre de la península i de la castellanització de la noblesa i de part dels escriptors. Malgrat això, en la literatura catalana daquests segles podem distingir els mateixos períodes que en el conjunt dEuropa, si bé hem de parlar de poques obres i de menor qualitat respecte als grans clàssics daquesta època, fonamentalment castellans i francesos. Els tres moviments estètics daquesta etapa son el Renaixement, el barroc i la Il·lustració.
- La literatura popular, en canvi, van mantenir el seu vigor perquè la llengua catalana va continuar sent la única parlada i sentida com a pròpia del poble català, que va anar transmetent de generació en generació les manifestacions literàries darrel medieval o de nova creació.

La literatura popular
· És transmesa oralment, cosa que provoca la modificació i la multiplicació de versions
· Va lligada al cant i a la música i, en alguns casos, a la dansa
· És anònima i expressa el sentir de tota una col·lectivitat
· Estilísticament no presenta gaires variacions i el romanç es la forma més habitual en la poesia, una mostra del qual és el segon text de lantologia. La dama dAragó
Els tipus de composicions més importants són els goigs, les nadales, les cançons de pandero, les corrandes, les cançons de bandolers, les rondalles i les llegendes. Pel que fa al teatre, són més abundants les obres de caràcter religiós que les profanes

Entradas relacionadas: