Hui

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,03 KB

 
 La diéresi es un signe grafic format per dos punts que es posen sobre la lletra i o la lletra u en algunes paraules. Posem:
En els
diftongs creixents: güe,güi,qüe,qüi. Sobre la I o la U per a indicar que no formen un diftong. I en els participis de la tercera conjugació si la i va darrere de vocal. No posem:
Quan la i o la u han de portar accent segons les regles. En l'infinitiu, el gerundi,el condicional i el futur de la 3 conjug.En les paraules amb els sufixos -isme,-ista,-us,-um. En les paraules que començen el els prefixos anti-,auto-,co-,con-,tra-,pre-.
S'escriu g: Davant de les vocals e, i
S'escriu j:Davant de les vocals a,o,u, en les paraules -jecc-,-ject-, en algunes paraules etimològiques i en algguns noms propis.
Escrivim tg: Davant de les vocals e,i- En les paraules que acaben en -atge, -etge
Escrivim tj: Davant de les vocals a,o,u-En paraules acabades en -atja,-etja,-itja.
Un hiperonim es una paraula el significat de la qual inclou el significat d'una altra o de diverses paraules diferents.
Els hiponims son paraules que estan incloses semanticament en un hiperònim.
Tot el mon te una forma de parlar i una modalitat distinta, això es diu varietats funcionals o registres. Hi han:
Registre col·loquial: Comunicacions orals habituals.
Registre formal: S'utilitza x a tractar temes especialitzats, en canal escrit amb un gran grau d'elaboració.
Registre estàndard: Model de referència. L'ensenyament.
Intermedi: Comunicació pública com la ràdio o TV.

Entradas relacionadas: