La il·lustració i el neoclassicisme

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,6 KB

 
Context historic:Edat Moderna
Ambit lingüístic: es creen les primeres gràmatiques de les llengües europees.
Àmbit socioeconòmic: la burgesia cada cop mes poderosa, esdevé una clase social dinàmica i emprenedora.
Àmbit cultural:Època de grans avenços cienttífics en astronomia, matemàtiques i medicina, es fan importants invents: pólvora, brúixola...
Àmbit polític:S'avança cap a la craciódels estats moderns, i s'instauren les moarquies absolutes
Àmbit religiòs: expansió del protestanisme i d'altres formes de cristianisme, importants conseqüències: el catolicisme respon amb la Contrareforma, moviment que castiga qualsevol desviació de la norma dicatada per la Inquisició.

Context literari:
El renaixament(s. XVI):busca l'equilibri i l'harmonia en l'expressió de la bellesa.
•Prosa humanística:està representada pel diàleg, gènere en què es tractaven de diferents àrees del saber.
Poesia:Es manté la tradició medieval, pero entren els nous corrents de la poesia renaixentista, els poetes imiten formes de la literatura popular i són bilingües.
Teatre:El Realisme, i la sàtira i el tó popular són els trets característics del teatre d'aquesta època(obres en català i castellà)
El Barroc(XVII):reflecteix desengany i el pessimisme d'aquesta època.
•Poesia: Segueix els models dels grans poetes castellans del Barroc.(s'escriu en català i castellà)
•Teatre:La producció es minsa i segueix els models de la dramatúrgia castellana
El neoclassicisme(XVIII):Anomenat segle de les Llums, presedit per la il·lustració. Planteja l'art i la literatura amb la finalitat didàctica.
Prosa:
•Literatura erudita: L'esperitracionalista de la il·lustració promou els estudis erudits i d'investigació
• Memòries i dietaris: Reflecteixen les maneres de viure i de pensar de l'epoca
Poesia:Segueix els models clàssics i presenta un to satíric i didàctic.
Teatre:Segueix el corrent neoclàssic i s'adapta a la regla de les tres unitats de temps, lloc i espai.

Entradas relacionadas: