La il·lustració i el neoclassicisme

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,08 KB

 
Es va configurar al llarg del segle XVI al voltant de dos conceptes:la valoració de la persona per sobre de tot i el redescobriment de la cultura classica.

Barroc*:

Al Segle XVII es va substituir la confiança dels renaixentistes en un cert progres moral i social pel pessimisme i la repressió.

NEOCLASSICISME*:

Es un moviment que sorgeix a França duran l'ultim terç del Segle XVII.

Il·lustració*:

Es un període de gran desenvolupament del mercantilisme,del naixement de la industrialització i de la substitució del refinament cortesa pel subjectivisme burges.

LA INSTANCIA*:

Es una petició o reclamació adreçada a superiors o a organismes públics o privats.Es pot redactar en primera o tercera persona del singular i consta de:

-ENCAPÇALAMENT
-Exposició
-SOL·LICITUD
-DATA I LLOC
-Destinació

SUSTITUEIX ELS COMPLEMENTS EN MAYUSCULES PER UN ADJECTIU:

Es un cigne D'ESTAR PER CASA.
R/Es un cigne tranquil

A poc a poc han malmes l'obra DELS HUMANS.
R/A poc a poc han malmes l'obra d'art.

QUE ES UN TEXT?*:

Es un grup d'oracions que constitueix una unitat comunicativa autonoma i coherent.

Entradas relacionadas: