Imatge i antiimatge

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,1 KB

 

FUNCIONS de la LIJ: 3 funcions. 1/Accés a l'imaginari col·lectiu: coneiximent del mon, construcció de la seua personalitat, coneiximent de contes populars. 2/Aprenentatge de models narratius, poètoocs  i juvenils: Familiartizarse amb la narrativa (estructura text narratiu. Inici, conflicte, resolució conflicte i final). Estructura del text narratiu. Possibilitats narratives, utilització d'altres finals.(aceptació conflicte "mort, desamor". Final obert "suspense". Final negatiu "conflicte no resolt"). Model poètic: escassa poesia en l'actualitat, cal recuperar el folklore, cançons i jocs, els recurosos  son; estímuls sonors i motors, socialitzadora, domini de la paratula I Módel icònic: Necesitat de aprendre a llegir les imatges i reresentarles, es fonamental la imatge en els contes infantils Segons Teresa Durá 1982 amb l'aprenentatge de les imatges: L'infant recfreix, designa l'bjecte de la imatge assenyalant-la amb el dit  i identificant-lo, S'identifica amb la imatge que veu, imagina i projecta sobre la imatge les seues experiències.3/ Socialització cultural. Funció socialitzadora.Finalitat educativa.Variabilitat de valors en els contes.

METODES I ESTRATÈGIES EN LA LIJ RESPECTE A LA METODOLOGIA: Partir de la competència prèvia, el punts de partida ha de ser els coneiximents de l'alumnat. Triar les lesctures i textos per el que és significatiu en la seua vida. Potenciar la funcionalitat de l'aprenentatge, conectar la literatura amb la realitat a travès d'activitats extraescolars.Utilitzar un enfocament comunicatiu, la literatura es comunicació, debats e intercanvis d'opinions. Potenciar l'aspecte lúdic i creatiu aplicant estratègies d'animació literària des de la lectura i l'escriptura.RESPECTE ALS PROCEDIMENTS 
Crear entorns lectors, llegir amb la família, a l'aula i al centre, crear ambient propici a la casa i a l'escola, lectura en veu alta i espais de lectura i temps. Ensenyar a llegir literariament, importància de la mediaci´dels adults per a desenvolupar una actitud afectiva als llibres. Oferir llibres amb cultura i valors, importància del conjunt de lesctures i debat sobre la convenencia o no de lectures obligatories. QUIN ES EL PAPER DEL MESTRE ED.LITERÀRIA.
en l'educació literària no hi ha solucions màgiques ni fórmules magistrals. Cal crear espais en l'aula . L'objectiu del docent és crear consciència de lector. Mestres compromesos i conveçuts que la literatura es fonamental per a la vida.

Entradas relacionadas: