Imatges bivalents

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,06 KB

 
TRANSFORMACIÓ D'IMATGES: 1.Substitució 2.Integració 3.Assosiació 4.Supressió 5.Permutació 6. alteració enm la relació figura-fons(cara i copa) 7.Superposició 8.Fragmentació 9.Exageració 10.Desenfocament 11.Contrast 12.Alteració del contorn 13. Alteració del color 14. Alteració del valor 15.Alteració dela textura 16.Alteració de la composició.
Interpretació DE LES IMATGES: denotació:lectura literal de la imatge.connotació:lectura connotativa. el retrat:expliquem com es la persona. Es una imatge que representa una persona importnat que sasembli al model cal que reflexi l vritat del seu caracter les seves maneras i el seu traball  basicament el interiorPunts focals: Varietat en el grau de detall(lloc centren l'atenció) Canvi de color(contrast de to) Canvi de textura( zona rugosa) Canvi de forma(conjunt de formes geometriques) Canvi d'orientació(un element orientat) situació d0aillament(element volant).Enquadrament: es emmarcar, retallar i eleiminar les parts sobrants d'una imatge. Pla general(enquadrament gran, figura en un espai) pla sencer(dimensions properas figura sencera) pla América( retall altura dels genolls) pla mitja(retalla l'espai per la cintura de la figura) Primer pla(retalla l'espai per les espatlles) Pla de detall( retalla lespai al voltant duna part de la figura)Angle de visió: punt on s'observa l'acció. Angle de visió mitja( alçaria dels ulls) Angles de visió en picat( enfocada de dal a baix) Angle de visió contrapicat( de baix a dal) Angle impossible( posició insolita)

Entradas relacionadas: