Impassibilitat narrativa

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 7 KB

 

La Renaixènça a les IB fou un mov. de caràcter romàntic i q, a més a més, es va escruire en el caire conservador i històric. El lema adoptat perls jocs frorals, qe hi participaren molts poetes mallorquins, és ben significatiu; Pàtria, Fe, Amor. Amb anterioritat a la Renaixènça catalana, va sorgir a menorca un grup d'escriptors en català. Aquest fet cobra un especial relleu si tenim en compte qe aqests escriptors menorquins es trobaven en els moments de màxima decadència de la llengua i la literatura catalanes. //Tomàs Aguiló, i també Marià Aguiló i Josep Pons i Gallarza, no sols van aconseseguir fer-se un llenguatge literari molt acceptable, sinó qe sentien apreci per l'idioma. Les seves composicions eren de caire popular, escrites en llenguatge planer i molt expressiu. Quant a la llengua, enfront del dilema qe es plantejava als escriptors de la Renaixènça, Tomàs Aguiló, accepta decididament la solució popular; fluid i elegant. Això revela ben clarament un fet important: a les IB la llengua s'havia conservat més pura, més expressica qe en el continent i, per tant, els escriptors d'aqui es trobaven amb un instrument més eficaç qe no els catalans del Principat.//Àngel Guimera va destacar en l'activitat teatral, a la seva obra en conjunt hi poden destacar quatre etapes. A la primera etapa , va publicar "mar i cel" qe el estudiosos estan d'acord qe aqesta es l'obre més ben construida daqesta primera etapa i qe narra la relació de dos joves qe pertanyen a dues cultures molt diferents, fet qe els condueix al final tràgic. A la segona etapa, publica "Maria Rosa", un drama centrat en la conflictivitat social i la violència qe comporta. Amb un conflicte passional en primer pla, aqesta obra recull la forta agitació social qe es vivia a barcelona en aqella època. Més endevant va estrenar "la festa del blat" i el drama més i representat de tota la seva obra, Terra Baixa, en qè, a través dels conflictes d'un món rural qe aparentment sembla feliç, Guimerà ens presenta una relació d'amor i odi entre els personatges, qe resol només la "terra alta", la terra no contaminada per la corrupció. A la tercera etapa sorgeix el modernisme, qe s'estava imposant i guimera provà descriure seguint la moda literària. Les obres d'aqests periode tenen un cert aire modernista, i qe incorporen elements molt pròpis de la nova tendència; la presència màgica de la nit, un món fantàstic,,, Parlam d'obres com "La santa espina". A la quarta etapa podem descobrir  a Guimerà preocupat per la història més immediata, pels esdeveniments qe pasaven al món en qè vivia. En una obra com ara "jesus qe torna", guimerà ena hi fa evident la preocupació qe sentia pel conflicte europeu en la 1ªGM.La novel·la. Just quan la burgesia pren un protagonisme social i politic indiscutible a tot Europa, la novela viu també un moment brillant, qe fa qe els autors s'afanyin a complaure els gustos d'un public lector d'emocions. La novel·la moderna europea constitueix una història paral·lela al desenvolupament de la ideologia burgesa, bàsicament urbana, sobretot perqè els autors s'adapten als gustos dels lectors, i aqests lectors cal cercar-los entre l'estament burgès. //La literatura només té un lector poderós: el lector burgès. S'observa, també, com augmenta el public lector femeni. Podriem afirmar qe la burgesia del s.XIX no necessita evadir-se cap a mons desconeguts i fantastics a través de la lectura perqè el seu propi nom li es molt plaent, i és aqest món el qe espera trobar reflectit a les novel·les. El capdavanter de la concepcio de la novel·la com a expressió de la mentalitat burgesa del s.XIX , per tant, el pioner dek qe entenem com a novel·la realista va ser l'escriptor francès Honore de Balzac, autor de "la comedia humana". El concepte de realisme va estretament lligat amb el concepte de versamblança literària. qualificam de "versemblant" tot allò qe és possible, qe ens és creible. La novel·la realista és aqella ficció literària qe , sense ser veritat, pot semblar-ho. El corrent realista s'escampa per tot europa i les novel·les de tots els escriptors aviat foren traduides i llegides a tots els paisos.// Per altra banda trobam el naturalisme, qe en termes de literatura, ho entenem com aqella teoria proposada per Emile Zola a la segona meitat del s.XIX qe preten dotar la novel·la d'unes caracteristiques gairebé cientifiqes per tal qe les obres literaries col·laborin a l'estudi de l'espècie humana. Emile Zola é sl'autor qe marcarà el naixement del naturalisme noveistic. en el pròleg de la seva novel·la Zola admet qe la proposta literaria escriu neix del mateix realisme, encara qe en vol ser una superacio, o una continuació. Podem definir, aixi, qe le realisme pretén abraçar tota la realitat, mentre qe el anturalisme agafa, d'aqesta realitat, només el fragment o els fragments qe mareixen une studi especial. És per aqest motiu qe les novel·les naturalistes s'umplen de personatges molt peculiars.// Quan al s.XIX els escriptors catalans varen voler escriure en prosa es varen trobar qe practicament no hi havia produccio narrativa des del final de l'edat mitjana , de "Tirant lo blanc". Encare qe l'unic autor de novel·les en català del s.XIX qe es pot considerar plenament realista, es Narcís Oller, a la seva obra s'ha de tenir en compte el nou corrent literari; el naturalisme. La primer novel·la de Narcís és "la papallona". la quantitat narrativa d'aqesta obra i l'empenta creadora de oller hi demostra la coverteixen en un novel·la important dins del panorama narratiu català del s.XIX. Finalment, després d'un llarg camí, es pot considerar qe el gènere novel·lístic havia estat recuperat. A la 2ª etapa, Oller va escriure L'escanyapobres. En aesta novela l'autor presente un quadre absolutament negatiu dels èssers humans, uns essers deshumanitzats qe només es mouen per una passió malaltissa, la dels doblers. Seguidament, Oller amb vilaniu presenta la imatge d'uns fets i d'uns personatges al voltant d'una història d'amor qe acaba en tragèdia, amb un final inversemblant i massa precipitat. en camvi amb "la febre d'or" Oller va recuperar el seu lloc de novelista. Es tracta duna novela en qè el tema de fons es l'ascènsió d ela menestralia a la burgesia mitjançant el joc de la borsa, durant el periode qe es coneix com el de la "febre d'or". Finalment, publicà "pilar prim" qe va aconseguir una linia mes psicològica. La introspecció qe fa oller en el personatge principal, pilar prim, es perfecte, com també ho és la impassibilitat narrativa, cosa qe potencia el punt de vista dels personatges i l'estructuració de l'obra,qe aconsegueix un equilibri perfecte entre narració i descripció. "Pilar Prim" es la millor novela de narcís oller.

Entradas relacionadas: