Infinitiu gerundi i participi

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,95 KB

 

Usos del ser, estar.

1. Expressar la localització d'algú o cosa.

- Simple localització: SER: "On ets?-Sóc a casa" ; Amb subjecte inanimat: HI HA: "Hi ha un gat al jardí"

-Localització durativa: ESTAR: "Estic a casa des de les 10"

2. Quan volem indicar l'expressió de qualitats.

-Qualitats permanents: SER: "La casa és vella"

-Qualitats transitòries: ESTAR en subjecte animat (La Eli està malalta). SER o ESTAR en subjecte inanimat (La porta es/està tancada).

 i adjectius com: viu, mort, casat, fred, calent, bo, dolent...

Formes no personals.

INFINITIU

en+infinitiu si és en oració adverbial temporal/causal. És pot substituir per "al" i "quan".

GERUNDI

"Va rematant de cap marcant el primer gol." -> "Rematant amb el cap va marcar el primer gol"

PARTICIPI

Es pot concordar amb el femení:

-Has acabat les fitxes? -> Les has acabades?

-Has vist aquesta pelicula? -> Sí, ja le vista.

-T'has llegit aquests llibres? -> Sí, ja me'ls he llegits. (masculí)

-Has pogut sentir la cançó? -> Sí, le poguda sentir abans.

-Heu hagut de renyar mai a les nenes? -> No les hem hagudes de renyar mai.

-Heu sabut fer els problemes? -> No els hem sabuts fer.

Perífrasis verbals.

Obligació: haver de+infinitiu.               

Imminència: estar a punt de, anar a+infinitiu -> (en imperfet d'ind.) si implica desplaçament es correcte i no serà perífrasi.

Probabilitat: deure+infinitiu.                 

Inici: posar-se a, començar a/de+infinitiu

Possibilitat: poder+infinitiu.                 

 Durada: continuar, seguir+gerundi

Volició: voler+infinitiu.                         

Acabament: acabar de+infinitiu

Habilitat: saber+infinitiu.  

Interrupció: deixar de, parar de+infinitiu

Culminació: acabar+ gerundi/arribar a+infinitiu

Progressió: anar+gerundi

Duració: estar+gerundi

Reiteració: tornar a+infinitiu

Costum: soler, acostumar a+infinitiu

Conseqüència: estar, quedar, deixar, tenir+participi 

Necessitat: caldre+infinitiu                   

Entradas relacionadas: