Infinitiu gerundi i participi

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,25 KB

 

Nexes :Subordinades Adverbials.

De temps: Abans que, quan,mentre que,sempre que, després que , des que, fins que, en + infinitiu,gerundi i participi.

De lloc :Relatiu on(precedit o no d'una preposició)

De companya : amb +relatiu

De manera :com , com si , aixi com, segons com, gerundi i participi

De quantitat: Tant com, tan..Com, mes ..Que, mitjor /pitjor..Que; menys..Que; com mes..Mes;  igual (al,a,la)que.

La subordinació causativa: Depenen de la proposició principal . : Causals:perque,ja que, com que. Que, per+infinitiu  y  CONSECUTIVES: Per tant, així que, de manera que , així doncs , per això.

 Condicionals :Si, en cas que(de), posat que, llevat que.

Finals:perque, per tal que, a fi que, per tal de, a fi de.

Concessives: encara que, malgrat que, tot i que, per mes que, malgrat +infinitiu, tot + infinitiu.

Entradas relacionadas: