Infinitiu gerundi i participi

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,41 KB

 

perifrasis correctes:

obligació personal:haverr+de;caldre+de(+infinitiu)

obligació impersonal:caldre;haver-se+de;ser necessari;ser menester(+infinitiu)

probabilitat:deure;poder(+infinitiu)

repetició:voler+infinitiu

inici:començar+a;arrancar+a(+infinitiu)

imminencia:anar+a;estar a punt de(+infinitiu)

aproximació:venir+a+infinitiu

conseqüencia:quedar;deixar(+participi)

continuació:anar;estar(+gerundi)

incorrectes:

obligació personal:tenir+que+infinitiu;ser+precís+que+subjuntiu

obligació impersonal:hi ha+que+infinitiu

probabilitat:deure+de+infinitiu;futur=present;condicional=pret imperf

poesia:es el genere literari q s'especialitza en expressar les vivencies personals a traves dels versos.La forma con que s'organitza la llengua per a formalitzar la poesia s'anomena metrica.

vers:es una tira de paraules q tenen una longitud i un ritme especific.versos regulars,tenen un nombre en concret de sil·labes mentre que els lliures no.

narrador:narrador protagonista:el personatge principal en 1º persona,parla del que passa o li ha passat.

narrador que participa:personatge que intervé,en un grau + o -destacat,en els fets q explica

narrador testimoni o observador:es testimoni,pero no participa en els fets q explica

narrador d'un relat q no li es propi:algú q ha trobat un llibre l'explicació d'uns fets,i els narra

narrador impersonal o omniscient:es el que no esta implicat en els fets narrats,el mira de d'una certa distancia,en alguns casos,opina i jutja.

teatre:genere literari que compren les obres concebudes per a ser representades.formes teatrals:

tragedia:es representen accions greus.El protagonista,a causa d'una pasio o fatalitat,es veu abocat a la catastrofe.

drama:les circumstancies son adverses per als protagonistes,tenen una dimensió mes humana q en la tragedia

comedia:els personatges representen persones q tracten de superar un dels confilctes habituals,solen tenir final felíç.

Entradas relacionadas: