Instruments que serveixen per mesura longitud

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,14 KB

 
•Mesurar: Comparar una quantitat amb la seva respectiva unitat, amb la finalitat d’esbrinar Quantes vegades la primera conté la segona.
Exactitud: Fa referència a les mesures i es defineix com la major o menor aproximació al Valor real de la magnitud que mesurem.
•Precisió: Fa referència als instruments de mesura i es defineix com la capacitat d’aquests Instruments de donar els resultats amb molta exactitud.
•Apreciació: També fa referència als aparells. És la mínima fracció de la unitat de mesura Que es pugui llegir en un instrument.

Entradas relacionadas: