Les interjeccions

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,81 KB

 
casuals:perquè/ja que/com que   finals:perquè/per tal que/ a fi que. Textos instructius:donen instruccions precises per que el  repector pugi apendre a fer una cosa seguint tos els passos necessaris. Condicional perfet: hauria cantat, hauries cantat, hauria cantat, etc. Història i narració: fets inventats, narració= història de ficció. Ordenats en trama o argument. Formes de presentar els fets:-Ordre lineal: Planejament,Nus i Desenllaç.-Order no lineal: retrospecció: salt enrere(flash back). Anticipació: salt endevant (flash forward). El diccionari bilingüe: tradueix les paraules i les expressions d'una llengua a otra. Interjeccions:paraules o locucions invariables característiques de la llengua oral i registre coloqueal, expressen l'actitud i els sentiments del parlant o estableixen una comunicació entre el parlant i l'oient.-interjeccions propies: ai,ui,oh...-impròpies:alerta, bon dia, endavant,,,  Onomatopeies: interjeccions qui imitenlinguisticament sons naturals o evoquen movients d'objectes.-Primàries: imiten sons naturals(bub-bub, miau-miau)-Secundàries:evoquen sorolls de moviments(zas,pam....) B I V: b davant de b i r, b alterna a la p, -mb-. V per formar passats, v alterna la u, -nv-. Perfet de subjuntiu: hagi cantat, hagis cantat, hagi, hàgim,hàgiu,hagin.

Entradas relacionadas: