Introspecció psicològica en les novel·les de rodoreda

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,18 KB

 
 Tema3: La novel·la psicològica es basa en la descripció de la intimitat d'un o de diversos personatjes i de les seues reaccions durant uns fets determinants.El narrador omniscient ha desaparegut i la protagonista s'expressa en primera persona.La novel·la mostra uns fets que han de ser jutjats per lector.Es presenten algunes característiques peculiars com la referéncia constant a la Guerra Civil com en la Plaá del Diamant.Major complexitat dels personatjes per tal d'acostar-los així a la vida.La seua obra la poder classificar paral·lelament a la seua vida.En la etapa de joventut predomina la novel·la psicològica: Sóc una dona honrada,Del que hom no pot fugir i Aloma.Enla Etapa de maduresa predomina el desconcert i el pesimisme,escriu Vint-i-dos contes i poesia.La plaça del diamant i el carrer de les camèlies,continuen amb la galeria de personatges femenins,iniciada en Aloma.En la etapa de vellesa tracta el tema de la mort en Jardí vora mar.En la meua Cristia i altres contes els protagonistes son masculins.Un tret fonamental en la configuració dels personages femenins de Rodoreda és la complexitat psicològica que demostren.L'escriptora vol narrar situacions humanes.La novel·la psicològica és una forta innovació en la novel·lística del Segle XX.Construeix móns interiors complexos que s'amaguen darrere de fets quotidians.La literatura es converteix en un mitjà per a interceptar la realitat.Els personatjes de les seues obres es caracteritzen per: l'aïllament de la societat, les quals són dones solitàries i introvertides, expressen la sensació de solitud i d'incomprensió de la societat.Naixen en codicions singulars, i no els importa l'abundància econòmica solos l'estabilitat.Hi ha un paral·lelisme entre la vida de les protagonistes i la de l'autora.

Entradas relacionadas: