Iodització

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 861 bytes

 
BALEAR: Fon: Confusió de O,U(sonar), neutralització de a i e(deixar), e tancada passa a e neutra (cep,pel,ceba), Iodització ll-y (paya,reya,aguya), a precedida de i desapareix(gabi) V labiodental(vi) R final nomes en formes verbals seguides de pron (fer.Te) Desapareix S (camia-camisa) Morf: Desinencia de O de la 1ºp prsnt ind dels verbs en -AR i -Ir(jo cant-canto/fuig-fujo) i desinecnia de -EM i -EU per -AM i -AU (cantam cantau).Pron personal en frma plena (me,te,se,nos,vos,se)

Entradas relacionadas: