L'irradiador del port i les gavines

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,83 KB

 

Joan Salvat-Papasseit: Barcelona 1894 familia humild ,diversos treballs i oficis, contracte amb cercles literaris, forma part joventuts socialistes, despres individualisme.revista un enemic del poble era propietari. publica revista Arc voltaic es casa i tuberculosis. Obra: 1919 publica poemes en ondes hertzianes. Aquest llibre té un contingut programàtic i maquinístic, i formes avantguardistes, futuristes, basades en la sesarticulació del discurs: eliminació dels signes de puntuació, trencament del vers separat en mases desiguals en balnc,se insinua l´us del cal-ligrama i el collage. el contingut poemes on preten demostrarnos la seva personal visio de la realitat. "L´irrador del port i les gavines" el llibre representa un canvi en l´obra del autor on arriba a l´etapa de la maduresa. Continua utilitzant elements Avantguardistes però no o fa d´una manera programàtica i comença a adoptar el vers amb un ritme regular i amb rima i a mostrar interes per la cançó. El llibre parla de la malaltia que amenaçava d´apartarlo del món. 1922 publica poemes patriòtics amb el titol de Les conspiracions. Es una llibre nacionalista i agressiu en el qual emprà les formes popular com romanços o quartets. El poema d ela rosa als llavis poema d´amor unitari, un amor amb elements morals o espirituals, es a dir, un amor sensual espontani i pur. Seguiex la reoria de Carpe Diem. Tobrem mesura del vers , recursos fònics. i acantguardistes trencaments dels vers, cal-ligrames. la darrera obra va se Óssa menor de temes variats on apareix l´angoixa de la mort. En le sobres de Salvat trobem descripcions intimistes de la realitat quotidiana, reivindicació d el´amor i el sexe com fon de plaer. També eliminacio de majúscules i signes d epuntuació.

Entradas relacionadas: