J.V.Foix principis bàsics de la seva poesia,la fusió del bell i del nou

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,26 KB

 
J.Vfoix: era un investigador en poesia. La poesia de foix es una mescla de lassicisme i un Avantguardisme personal. Mostra preocupació perintroduir a la literatura catalan als corrents europeus avantguardistes, per altre banda el seu interes per la llengua i la preferencia dels classics catalans els italians l´allunye del avantguardia. Produccó poètica fosca i difícil. L´autor crea un mon propi basat elements de la realitat. La realitat en la poesia de foix pren nous aspectes i pespectives que li dona un caire fantàstic , oníric, surrealist ai magic. Sol i de dol primer llibre de poesia en vers. Obra de 70 sonets que es divideixen en 6 parts . Les irreals amegues, on he deixat les claus. Conrea poesia en prosa el diari.

Entradas relacionadas:

Etiquetas:
sfhjdty j.vfoix