Jacint verdaguer estil

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,55 KB

 
EL TERCET DE LA RENEIXENÇA
LA RENEIXENÇA: va sorgir, els poetes pensaven que el català anava a desaparèixer perquè s'utilitzava el castellà com a llengua principal i alguns autors van començar a escriure en català.
Realisme: Els autors realistes ja no buscaven al·ludir la realitat com els ROMàntics(subjectivisme) , sinó que el que buscaven era reflectir-la tal i com és (objectivisme), a vegades era una realitat bastant freda, amb personatges totalment desgraciats, en ambients indesitjables... El gènere més habitual dels autors realistes era la novel·la, ja que era el gènere més apte per reflectir aquesta realitat.
nautralisme: El Naturalisme és un moviment literari, successor i inspirat en el Realisme, ja que té molta semblança, perquè també intenta reflectir la realitat, però aquesta vegada ho fa exagerant-la fins al punt més alt. A les seves obres també ens mostra personatges marginats, en societats indesitjables... Però novament, exagerant-ho tot fins a arribar a mostrar-nos situacions indescriptibles de desgràcies.
romanticisme: individualista, intimista, sentimental, personatges sols davant el mon i la natura, fujida de la realitat, pesimisme.
EL COSTUMISME: La prosa costumista, tot i ser un producte del Romanticisme, obre una nova via amb relació a la novel·la ROMàntica, ja que pren la realitat immediata com a matèria literària. I valors com la imaginació, l'emotivitat i el dramatisme són substituïts per la capacitat d'observació, la descripció i l humor.
Escritptos costumistes: L'obra d'Emili Vilanova, és considera com el millor exemple de la narrativa costumista.
JACINT VERDAGUER: Creador de la llengua literaria moderna: això va fer reeixir un nou model lingüístic clàssic i modern, el Romanticisme. Daquesta manera Verdaguer tornava el prestigi a la llengua catalana i en feia un model per a la creació literària contemporània.

En les seves obres es basava en els elements bàsics, que defineixen el moviment ROMàntic:
-

La visió de la natura com un ésser viu: per mitjà de figures retòriques, definia la natura com si bategués de vida i tingués sentiments humans.
-La creació de mites i símbols: projecta sobre la història del país i els seus protagonistes, una mirada llegendària, que lengrandeix i la divinitza fins al punt de convertir-la en una visió mítica de passat.
-La inclinació al somni, la imaginació i la nostàlgia: El poeta fuig de la realitat present i es trasllada a paradisos perduts dèpoques passades, i somia paradisos futurs.
-Linterès per la cultura popular: Les cançons, costums, llegendes... Recollits en boca del poble, Verdaguer els re elabora i els enriqueix literàriament.

Entradas relacionadas: