Jacint verdaguer estil

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,95 KB

 


Jacint Verdaguer-Es el creador de la llengua i la literatura contemporanies.-Es el mes gran poeta catala del Segle XIX i el primer escriptor que des del Segle XV situa la literatura catalana a l'alçada de les grans literatures europees.-Consolida el moviment de la renaixença
Vidala vida de Verdaguer es un exemple molt il-lustrador del que s'entén per artista Romàntic:Tenia un temperament idealista,apassionat i rebel.


La formació del poeta.Jacint Verdaguer i Santaló va néixer el 1845 a Folgueroles un poblet de la plana de Vic.


L'epoca daurada. Es trasllada a Barcelona per entrar de capella als vaixells de la companyia Transatlantica d'Antonio López,el maqrques de comillar i va fer nou viatges a les antilles,recobrà la salut i acaba el poema l'atlantida premiat als jocs florals de 1877 i dedicat al marques el qual el contracta per fer de capella de la família al seu palau i de repartidor de les almoines del marques als pobres,instal-lat a Barcelona va viure Déu anys de gran benestar:administrava l'exit internacional de l'atlantida,viatjava per Europa i el nord d'África.Va escriure Canigó el seu poema mes reeixit i representatiu per compondre aquesta obra,Verdaguer va recórrer el pirineu de cap a cap recollint materials i inspirant-se en el paisatge.Es l'epopeia fundacional de la nació catalana representa la culminació del Camí vers el ressorgiment de l'esperit nacional. El 1885 publica Canigó i un any després en la cerimonia solemne de l'inici de les obres de restauració del monestir de Ripoll li va ser imposada una corona de llorer


La crisi personalitat L'any 1885 va fer un viatge als llocs bíblics de Palestina i Egipte que li produí un profund trasbals espiritual,de retorn d'aquest viatge que ens relata a dietari d'un Pelegrí a terra santa se senti mogut per un desig de purificació religiosa tan intens que canvia radicalment de conducta i l'acabaria abocant a un calvari perosnal.Un canvi tan radical i problematic no fou acceptat pel marques de comillar ni per les autoritats eclesiastiques ,acusat de malversador i de boig el seu superior,el bisbe de Vic el va confinar a la Gleva.Amb tot encara li quedaren forces per consumar la seva rebel-lia i defensar-se dels seus acusadors,amb un seguit d'articles apassionats apareguts als diaris de Barcelona,feu publica la seva posició contra el que considerava una injustícia.
L'obra poetica verdagueriana.


L'obra de Verdaguer representa la culminació de la trajectoria poetica de la renaixença


-La visió de la natura com un esser viu.-La creació de mites i símbols,verdaguer projecta sobre la historia del país i els seus protagonistes. Per exemple la muntanya de Canigó simbolitza el naixement de la nació catalana,el montseny el Paradís perdut de la infantesa i Montserrat esdevé el símbol de la fe cristiana.


-La inclinació al somni,la imaginació i la nostalgia el poeta fuig de la realitat present i es trasllada a paradisos perduts i d'epoques passades i somia paradisos futurs.


-L'interes per la cultura popular els materials recollits en boca del poble,verdaguer els reelabora i els enriqueix literariament.La renaixençaEl terme de renaixença s'ha utilitzat tradicionalment per desginar el moviment de recuperació literaria i lingüística que s'inicia al Principat a la primera meitat del Segle XIX concretament entre el 1833(oda a la patria) i el 18777(angel guimera i jacint verdaguer premiats jocs florals)i amb la qual s'abandona una epoca de decadencia i s'obre el període contemporani de la literatura catalana.El concepte de reinaixença també es vincula al sentiment nacional que en aquella epoca arrela en tots els ambits inclos el polític,la consciencia de pertanyer a una cultura autonoma es va produir pel clima favorable creat per un nombrós grup d'intelectuals.Objectius

-Recuperar l'us de la llengua catalana promovent l'activitat literaria.

-Impulsar una literatura propia desvinculant-la dels models literaris castellans i adaptant els corrents mes vius de la cultura europea.

-Fomentar el coneixement de la historia propia.

-Crear institucions per difondre el moviment com també organitzacions catalanistes favorables a la recuperació cultural i política d ela nació catalana.

Entradas relacionadas: