Jacint verdaguer estil literari

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,83 KB

 
4.Els tres fet de la renaixença son la publicació del poema la patria de Bonaventura Carles Aribau,la instauració dels jocs florals de Barcelona i la publicació del poema epic l'Atlantida de Jacint Verdaguer.
------------
1. Jacint Verdaguer es el gran poeta de la renaixença, el crador de la llenngua literaria moderna, i la gran figura del romanticisme catala.
2. Verdaguer va crear un estil propi molt característic que convinava magistralment elements populars i elemnts cultes.
3. Verdaguer va escriure els dos poemas epics mes importants de la liteatura catlana: L'atlantida i Canigó.Molts del seus poemes lírics tenen un caracter religiós i patriotic, alguns dels qual san convertit en cançons populars pel seu estil popular i la seva grna sensibilitat.
4. Verdaguer va renovar el generes popular(Cancçons,rondalles i llegendes) Escrivinde noves verison en prosa i en vers.
--------------
1.Angel guimera es dramaturg mes important de la literatura catalana del Segle XIX, i el de mes projecció internacinal
2.La majoria de les obres teatrals d'ell,son dramas romantics.La seva obra mparticipa dels dos models de teatre Romàntic:La tragedia romantica d'ambientació historica, i el drama Romàntic de caire realista.
3. Mar i Cel es una tragedia romantica escrita en vers que tracta de l'amor imposible entre Saïd un corsari musulma i Blanca un donzella cristiana perqe pertanyen a dues cultures i religions oposades.
4. Terra Baixa es un drama Romàntic de caire realista escrit en prosa que tracta de l'enfrontament entre dos mons:El mon pur , i el mon contaminat.

Entradas relacionadas: