Jacint verdaguer estil literari

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,67 KB

 

Recursos estilístics:Lestil és la manera singular dexpressar un missatge ( oral o escrit). Hi ha tres estils: Estil neutre o estàndar ( to fred i objectiu), estil més personal ( receptor recorreix a lexperiència de el receptor) i estil literari.
Factors que condiciones lestil dun text:
Els factors principals que condicionen lestil dun text són dos: el gènere discursiu o literari ( exigeix uns recursos estilístics bàsics) i les preferències de lautor ( cada autor deixa lemprenta personal en els seus textos segons la funció de com tria els recursos estilístics)
Els indicadors destil:
Anomenarem indicadors destils aquells elements lingüístics o composicionals que caracteritzen un estil determinat. Laplitud de loració : lescriptor decideix lamplitud o llargada de loració. Si opta per un predomini de frses molt curtes parlarem dun estil segmentat o més planer. Si opta per frases molt llargues direm que té un estil ampli o complex

Categories lèxiques predominants: -lamplitud de loració: lescriptor decideix lamplitud o llargada de loració. Hi ha lestil segmentat ( hi predominen frases curtes) i lestil ampli o complex (hi predominen frases llarges)
-categories lèxiques predominants: trobem lestil nominal(hi abunden noms i adjectius. Caràcter més estàtic i descriptiu: les frases sallarguen i el ritme esdevé més lent) i el estil verbal(hi abunden els verbs. Caràcter més dinàmic i narratiu)

El punt de vista i la retòrica -Punt de vista: lescriptor ha daprofitar qualsevol recurs estilístic que li faciliti implicar al receptor, amb un estil de proximitat, coparticipació i expressivitat. -La retòrica: lobjectiu es cercar loriginalitat i el toc personal en lexpressió, els recursos que trobem son: Interrogacio retòrica(per crear un buit dinformació en el receptor), Comparació(per crear associacions semàntiques), Metàfora(per crear imatges suggeridores) i Prosopopeia(per acentuar el protagonisme dobjectes o idees)


 

 

Entradas relacionadas: