Jacint verdaguer poesia epica

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,2 KB

 

Jacint Verdeguer: creador de la llengua i literatura contempornies,el més gran peta del Segle XX, Consolida

el moviment de la renaixença artista ROMàntic, amb un temperament idealista, apassionat i rebel,

que l'abocà a una tragèdia personal i a un fi amarga, l'endemà va morir després d'haver signat dos 

veguades el testament per desavinances familiars.Va néixer a Folgueroles el 1845, als 10anys va

entrar al seminari per cursar la carrera eclesiàstica on va rebre una bona formació retórica amb

l'estudia d'autors clàssics. Va estudiar pel seu compte literatura,filologia i història, i a fundar

l'Esbart de Vic.Durant 20añs va residir a la masia can Tona on feia de mosso i mestre.

-poesia èpica:  uns del proposits de Verdeguer va ser omplir aquest buit,ja que considerava l'èpica com

el genere literari de més prestigi amb que podia comptar la literatura(Atlàntida i Canigó).

-poesia lírica: Verdaguer és autor també d'una vasta producció de caràcter líric que consta de diversos

centenars de poemes. La temàtica que tracta és la històrico- patriòtica i la religiosa (Pàtria i Fe).

Àngel Guimerà: nascut a Santa Cruz de Tenerife el 1845. Quan tenia 8anys va venir a Catalunya amb la seva

família, als 14 anys va entrar a estudiar als Escalopis de BCN on va omençar a escriure. Tenía molt interes

per la renaixença, es va fer seguidor dels Jocs florals i va come´çar a escriure en català.

Entradas relacionadas: