Jfj

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,8 KB

 
Cançó del matí encalmat
el vaixell se’n va cap al mar abandonant la terra, se’n va cap el camí de la mort, un tipus de mort resignada, mor sol en soledad. El jardí es com el regne de la mort,te present la imatge del continent dl mur com a lloc on enterran a la gent. Hi ha mes
contacte entre els vius i els morts, aleshores la barca s'allunya mar endins sense retorn, simbol d'alluyar-se de la vida. Despres els anys de joventut i plenitud q es condensen en la imatge d
la rosa blanca.
la cambra de la tardor
és un present post-coit, després de tenir relacions sexuals, la contencio emotiva fa q sigui increíble, amb aquesta porta la credibilitat al poema, introdueix dialeg i té un to neutre amb 1
aproximació ala prosa, en akesta situació amorosa la plenitud es el coit, es desenvolupa en una habitació, al acabar la situació amorosa no es té 1 felicitat absoluta, ell pot oblidar pquè és 1 situació q només es viu un cop. Hi ha diferents sensacions associades ala plenitud com el record d’aquesta
cambra associat a un moment agradable, ens keda el record d’un moment intens i de felicitat però q és fugaç, les hores van passant i va apareixent la pena però sempre keda el record q fixa el moment queda el recor un cop sa extinguit la passió.
gloses
d' Ors diu: q es un artista pragmatic que viu el dia a dia; utilitza el romanticisme ès pernicios o fantasios
->llenguatge planificat->reflex de llenguatge espontani
Maragall deia:la poesia esta feta, el poeta a de captar-lai plasmar-la ,noucentisme: tornar a classics grecs i llatins d'Or considera la cultura catalana propia i de la roma i gracia classiqes, l’artista a de manar sobre la seva dona el tema de la raça apareix a les obres d'Ors aplicada a costums d'un poble prat de la riba: es una manera de tracte politic
no te consideració en maragall qualifica a maragall com poeta relativamen mort

Entradas relacionadas: