Joan alcover cap al tard

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,58 KB

 
LA POESIA MODERNISTA:Els poetes modernistas catalans van abandonar els models poètics precedents,representats per la poesia dels Jocs Florals.Fins al 1898 els corrents simbolistes van ser molt presents en la lit.Catalna;a partir d’aquesta data,però,la poesia va anar generant altres models:El model espontaneista i vitalista,representan Joan maragall,rebutja el pessimisme i l’excessiva artificiositat dels artistes simbolistes i decadentistes;defensa,per conra una poerealitat social.EL MODEL FORMALISTA:establert per l’eescola mallorquina que lideraven Miquel cOsta i llobera i Joan Alcover,s’allunya de les postures ideològiques i estètiques del Modernisme.S’anomnea formalista perquè l’interes per la perfecció formal nés un tret distintiu.Model classicista:EL classicisme caracteritza tb l’obra d’un grup de poetes coneguts amb el nom de La Nova Plèiade,vinculats al poeta jerni zanné.Estan influïts per el simbolisme.LA NARRATIVA MODERNISTA:A les darreres dècades del s.XIX,la novel·la realista i naturalista va entrar en crisi arreu d’Europa.La realitat esdevé un enigma que l’artista prova de desxifrar.En aquest context,la narrativa va evolucionar cap a foprmes més personals i subjectives,com la novel·la lírica,sota la influència del simbolisme i el prerafaeletisme.

Entradas relacionadas: