Joan alcover cap al tard

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,59 KB

 
Ramón Llull: Ramón Llull es un cas únic en les llengües ROMàniques per 3 motius: 1 Va ser el primer no anonim poeta en escriura prosa en catala sobre temes socials i humanístics. 2. Perque, com a conseqüència va ser un creador del llenguatge, i per ser el primer no tenia predecessors i ell va tenir que fixar el model. 3. La magnitud i la importancia de les seves obres, amb 256 volums, que tractaba de temes teologics, didactics i morals.  Llibre d'evast, Aloma e Blanquerna, son fil. L'escola mallorquina: El concepte d'escola mallorquina, que, al principi era nomé`s geografic va ser aplicat per noucentristes a un grup de poetes mallorquins de principis del Segle XX, tenien un model de llengua subtill i refinat. Els seus maxims representants eren Miquel Costa i Llobera i Joan Alcover.

Entradas relacionadas: