Joan brossa moviment literari

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,61 KB

 

La poesia d’avantguarda.

Durant el primer terç del segle, sorgeixen una sèrie de moviments que duen a un capgirament del programa artístic i literari. La majoria es varen caracteritzar per la voluntat de ruptura amb l’ordre i per l’experimentació. Trencament de les formes d’expressió tradicional: vulneració de les normes gramaticals i de puntuació. Cadascun d’aquests corrents, que varen rebre un nom genèric d’avantguardes, presenta trets peculiars.

Futurisme. Sorgí al 1909 amb la publicació del Manifest futurista de l’escriptor Filippo Tommaso Marinetti.

L’abandono de l’art i prosa un llenguatge directe, fins i tot agressiu, l’audàcia i la violència. Josep María Junoy i Joan Salvat-Papasseit.

Surrealisme. Va aparèixer al 1924 amb el Manifest surrealista de André Bretori. Aquest moviment prefereix texts plens d’imatges originals, irracionals, però sempre suggerents. Els poetes recorren als somnis. Salvador Dalí i J.V.Foix i Rosselló-Pòrcel

Joan Salvat-Papasseit.

1894-1924 poeta d’origen social humil que  simpatitzà amb els moviments obrers i populars. La seva relació de la seva poesia amb l’Avantguardisme s’aprecia en Poemes en ondes hertzianes, L’irradiador del port i les gavines, o dels seus manifests, Contra els poetes en minúscula. Incorpora el cal·ligrama en ala seva producció.

Té en compte la tipografia i inclou elements plàstics en el text. Conreà la poesia amorosa, El poema de la Rosa als llavis i la patriòtica, Les conspiracions.

La recerca de la modernitat: Roselló-Pòrcel

1913-1938 autor d’una obra breu, no valorada fins després de la seva mort. Adopta un ventall molt ampli de models poètics: la poesia pura i intel·lectualitzada de Carles Riba;el postsimbolisme; la poesia d’avantguarda, la recuperació de la tradició popular. El seu recull de poemes més important és Imitació del foc, destaca el foc com a referen simbòlic. Castell de Bellver, Sóller. A Mallorca durant la Guerra Civil.

Entradas relacionadas: