Joan brossa moviment literari

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,99 KB

 
Romanticisme es un moviment artisti que s'oposava a les idees de la il·lustració. Defensava la llibertat de creació i el sentiment per damunt de la raó. Renaixença moviment que pretén recuperar la llengua i la literatura catalana i situar-les a la l'alçada europea amb els proposits de crear un public, recuperar la literatura popular, valorar la patria, establir normes gramaticals. Jocs florals fe patria i amor Realisme moviment que volia reflectir la realitat Naturalisme estudiar-la i analitzar-la centificament basant-se en el metodo experimental. jacint verdaguer l'atlantida, Canigó angel guimera  mar i cel, terra baixa Narcís oller la papallona, la bogeria Modernisme es un moviment cultural i artístic sorgit a Catalunya a finals del s xx inici 1892 amb la 1 festa mordern y fi 1911 coincidint amb la mort del poeta Joan Maragall etapes 1 1892-1900 revistes l'Arenç, catalonia, 4 gats, Pèl i Plama 2 1900-1911 revista joventut i poble catala. corrents artístics-> regeneracionisme pretenia regenerar la societat a traves de l'art Joan Maragall l'esteticisme santiago Russiñol i Ramón Casas Víctor catala pseudonim de Caterina Albert i Paradís que va adoptar després que el jutge dels jocs floras desestimes el seu monoleg " la inticida" per considerar-lo massa atrevir per una noia, tracta de superar la insatisfacció de la seva vida buscant la meditació personal i la llibertat. Contraposa el `bé i el mal, les pureses i les baixes passions.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Escola mallorquina grup de poetes de les illes balears que van optar per allunyar-se del moviment modernista i fer un tipus de poesia d'arrls clàssiques Miquel Costa i Llobera, Joan Alcover, Miquel dels sants Oliver i Gabriel Alomar teoria de la paraula viva el poeta esà en contacte amb la natura, la vida i la bellesa per mità de la paraula 1 llibre Joan Maragall  Poesia, selecció de poemes escrits en castella i de traduccions de Goethe. Obres importans de Joan M Poesies, Visions i Cants, les disposes, Enllà, Seqüencies Noucentrisme moviment cultural i artístic sorgit a Catalunya a principis del sxx va representar l'aliança entre la burgesia i els intel·lectuals.Caract estetica Noucentrista arbitrarisme, imperialisme, civilitat, classicisme i mediterranisme carac de poesia noucentrista interes per classicisme i rebuig del romanticism i Naturalisme, rebuig de l'espontaneitat i la inspiració, valoració d'una llengua literaria rica i precisa, defensa de l'artificiositat i de l'obra literaria avanguardiaconjut de moviments artístics que van sorgir a Europa primer terç del s xx Llibre més conegut de Joan salvat- papasseit el poema de la rasa els llavis, de tematica de vida amorosa j.V. Foix per la literatura era una recerca, tant de la realitat que l'envoltava com del llenguatje. caac de lit cat 20-30 rica i diversa 1º llibres de poesia de Carles riba tenen influencia d'Eugeni d'Ors Josep m. Sagarra influencia de jacint verdaguer josep pla la obra més important es "el quadern gris" que fa referencia als seus anys d'aprenentatge com a escriptor.

Entradas relacionadas: