Joan brossa moviment literari

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,78 KB

 

Els noucentismeVa ser un moviment artístic i cultural vinculat al nacionalisme català. Propugnava la recuperació dels models estètics del classicisme mediterrani. Va néixer al triomf del catalanisme polític en les eleccions 1906. La classe dirigent va establir una profunda relació amb alguns dels intel·lectuals i artistes del moment inclïa la creació dorganismes culturals.Josep CarnerVa néixer a Barcelona lany 1884 a una família menestral culta, Els fruits sabrosos. La col·laboració intensa amb les editorials les publicació i les institucions afins al projecte polític de la Lliga Regionalista no li va garantir la plena professionalització en el camp de la cultura es va dedicar ala carrera diplomàtica.L'obra carneriana abraça la prosa, el periodisme, el teatre, les traduccions i la poesia. Els seus primer poemaris sinscriuen en lòrbita de lestètica noucentista. Els Fruits sobrosos és un recull de 18 poemes en els quals diferents fruits i les seves característiques sensorials. Josep Vicenç Foix Signava les seves obre com J.V.Foix va néixer a Sarrià lany 1893. Després dabandonar els estudis de dret es va dedicar de ple a la vida cultural en el sentit ampli. I va implicar-se en esports considerats d'avantguarda. Obra Inclou articles polítics sovint dedicats a la qüestió nacional catalana entre els quals destaquen els que representen un difusió de les poètiques avantguardistes. Les proses poètiques planifica recollir-ne 365 en un volum titulat Diari 1918 i nomes conserven 208.Poesia en vers destaquen 3 obres:-Sol i de Sol: és un recull de 70 sonets escrit majoritàriament abans de la Guerra Civil.-Les irreals omegues: conté 13 extensos poemes de tema polític i cultural  -Onze Nadals i un Cap d'any: és un llibre centrar en el tema daquestes festivitats i de to més popularitzantCarles Riba Neix a Barcelona lany 1893 es va forma en letapa dhegemonia noucentista i tot la vida va ser lleial a lideal institucionalitzador de la cultura catalana daquet moviment.Lobra poètica de Riba presenta una evolució en successives etapes. En el poemari primer llibre destances la influència noucentista és determinat. Aquesta mateixa tendència es manifesta en Tres Suites.

Joan Oliver, Per Quart

Va néixer a Sabadell en un família de laltra burgesia local i tota la vida va mostrar-se rebel i crític respecte a aquesta classe social.  Lobra literària abraça tots el gèneres literaris: narrativa, teatre, poesia, prona no narrativa i traducció dautors teatrals clàssics i contemporanis. Vacances pagades és un obra clau que entronca amb els pressupòsits estètics i ideològics del Realisme històric. Salvador Espriu Va néixer a Santa coloma lany 1913 en una família darrels arenyenques. Estava llicenciat en dret i en història antiga. Va poder desenvolupar la seva vocació literària. Ell va adquirir un protagonisme important en el món literari. La postguerra va fer una dedicació prioritària al teatre i la poesia. Sobre surten 5 poemaris: -Cementiri de Sinera, Les hores, Mrs.Death, El caminant i el mur i Final del laberint .Te com a temes entra al costat de la situació real del poeta i de seu país la reflexió del món. La pell de brau va ser un llibre clau. És una apel·lació cívica a la reconciliació i una crida ala construcció dun país que sha de fonamentar.Entradas relacionadas: