Joan francesc mira ha reflexionat

Clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,49 KB

 

L'assaig

és un gènere literari en prosa no narrativa que tracta temes diversos amb voluntat de creació literària i intenció d'aprofundir en el coneiximent humà.

estructura: idea inicial, confrontació d'idees i arguments, conclusió.

recursos gramaticals: connectors per ordenar idees, per a explicar causes, per a explicar conseqüències, per a indicar oposició als arguments i per a concloure.

recursos literaris: ironia, preguntes retòriques i aforisme.

sinonimia

total: que es pot intercanviar en qualsevol context

parcial: que es pot intercanviar depenent del context

geosinònims: paraules sinonimes pero que s'utilitzen cadascuca en un lloc.

antonimia

complementaris: quan una paraula comporta la negació d'una altra.

contraris: quan l'oposició de significats admet estadis intermedis.

recíprocs: que l'existència d'un implica la de l'altre.La Guerra Civil Espanyola tallà de soca-rel l'existència d'una opinió pública i la llibertat necessària per a poder exposar les idees pròpies. tot i això s'hi va observar un canvi produït per una certa relaxació en la censura. Una part important del gruix d'obres produïdes en la postguerra versa sobre la preocupació del país. Amb la instauració de la democràcia ha augmentat el nombre de publicacions, la varietat i els tipus de textos.

Joan Fuster.

Ha sigut un dels escriptors valencians més important de l anostra literatura i un exemple d'intel·lectual compromés amb el país. La seua extensa obra i també la seua trajectòria cívica, han exercit una gran influència sobre la societat valenciana, a la qual ha dedicat bona part de la seua reflexió. Abandonà l'ofici d'advocat per dedicar-se a l'escriptura i al periodisme. Nosaltres els valencians, Combustible per a falles, El País Valencià.

Joan Francesc Mira

A més de novel·lista, és antropòleg, traductor, assagista i professor a la Universitat. Ha escrit Crítica de la nació pura, València per a veïns i visitants, El borja... La seua obra ha estat guanyadora amb elspremis més importants de l anostra lliteratura.

Entradas relacionadas: