Joan fuster 15

Clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,83 KB

 

TEMA 15: VALORA LA Repercussió DE L'ASSAIG DE Joan FUSTER EN EL CONTEXT DE L'ÈPOCA

Els assaigs són proses d'intenció literària en Primera persona i en clau de reflexió personal sobre temes diversos,però sempre En relació amb la condició humana.Fuster parteix d'una situació quotidiana fins Aaribar a una reflexió profunda desde la senzillesa i l'obvietat intel.Lectual Que té com a eina de treball el sentit comú i que no defuig la prespectiva Escèptica i irònica.

Entre els seus recusos expressius destaca la Claredat expositiva,la reeflexió solidària amb el lector,la tendència a la Provocació i el to entre l'humor i la sàtira.

La seua obra assagística està classificada en Tres grups: els assaigs humanístics , els escrits sociopolítics i els estudia D'història literària.                                            Cal destacar l'obre Sagitari.

Va acoseguir un gran ressó amb Nosaltres els Valencians.Aquesta obra reflectiex la proposta de Fuster d'enfocar la realitat Valenciana d'una manera integral i radical,ja que planteja la necessitat de Connectar amb altres pobles de llengua catalana com una condició bàsica per Aconseguir normalitzar la llengua i la cultura.

El llibre de Fuster va ser un catalitzador Sobre alguns universitaris,i va obrir pas a una acció que desitjava construir Una cultura nacional i moderna al País Valencià.                                                                      Van aparèixer llibreries especialitzades en Llibre en català (Concret Llibre) i noves editorials(Tres i Quatre).       A partir de la dècada dels 70 l'editorial Tres I Quatre va començar a convocar els Premis Octubre.                        La Concepció nacionalista de Fuster li portarà Problemes diversos, com l'atemptat de bombaa sa casa al 1981.

Entradas relacionadas: