Joan maragall 1

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,29 KB

 

Els textos, tant orals com escrits, són missatges que un emissor transmet a un receptor, i estan formats per una successió d'oracions i paràgrafs.

L'adequació: és adequat si fa servir el registre, formal o informal, que correspon a la situació comunicativa en què es produeix, i si el tipus de document o discurs respon a la seva finalitat.

La coherència: té un tema central que és l'eix i el fil conductor, i conté la informació necessària i ben estructurada perquè el destinetari l'entengui bé.

-Ordenis les idees que vols expressar i les lliguis bé.

-No et saltis informacions essencials: que tu ja les sàpigues no vol dir que les conegui el destinatari.

-No t'allarguis en qüestions marginals o en anècdotes i procura que les idees se succeeixin amb làgica, sense contradiccions.

La cohesió: té totes les frases ben relacionades

La correcció lingüística: un text ha de respectar les regles morfològiques, sintàctiques, lèxiques i ortogràfiques.

Narcís Oller: La seva trajectòria es pot dividir en tres parts:

1-1872 al 1883, es pot considerar d'aprenentatge, i va estar marcada per la influència del realisme francès. El seu primer èxit va se la papallona(1882).

2-1884 al 1898, va prendre com a model, a més de la novel.la realista, la novel.la naturalista francesa. Les obres més importants d'aquest temps són l'Escanyapobres, vilaniu, la febre d'or i la bogeria.

3- A partir de 1900, Oller s'interessà més per la novel.la psicològica presentada amb tècniques modernistes.Els paràgrafs són els diversos fragments d'un text que formen unitats temàtiques o de significat.

La puntuació serveix per permetre a qui ens escolta  compendre  el que diem i interpretar-ho correctament.

La juxtaposició serveix per unir diferentes oracions en una mateixa frase.

Joan Maragall va néixer a Barcelona el 10 d'octubre de 1860.  Va estudiar la carrera de Dret i el 1890 va treballar de secretari en el diario de barcelona. Es va casar amb Clara Noble el 1891 i va tenir 13 fills. També va publicar poemees. El 1892, Maragall es va convertir en el pioner dels nous aires de modernitat. El 1894 va guanyar l'englantina en els Jocs Florals de Barcelona amb el poema la sardana i el 1911 va ser nomenat membre de L'Institut d'Estudis Catalans, el mateix any que va morir a Barcelona.

-L'obra de Joan Maragall inclou tres gèneres: poesia, assaig i articles periodístics.

Poesies

Enllà

Entradas relacionadas: