Joan Maragall Modernisme

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,45 KB

 
Joan MARAGALL: El gran poeta del Modernisme, fill d´un empresari textil, es negà a seguir el negoci familiar per dedicarse a la literatura. Estudia musica, idiome i dret. Influí poderosament en els intel.Lectuals de l´epoca gracies als articles d´opinió cultural i política, que el convertiren en el gran ideoleg del regeracionisme modernista i assolí, com a poeta, unba popularitat semblant a la de Jacint Verdaguer. La seua vida fou dedicada a la literatura com un autentica profesional, gracies a una situació economica solvent i a la responsabilitat publica, que li donava una posició admirada per tothom. Obres: L´obra de Maragall abasta la poesia, el teatre i la prosa. Característiques: - Us espontani del llenguatge poetic basat en la llengua actual, sense arcaismes.
- Actitud optimista i vitalista. Al contrari dels romantics, els paisatgisme, la recreació del passat i el patriotisme provoquen l´enyorança del passat col.Lectiu ni del Paradís perdut de la infantesa, sinó que son motius dñ orgull i confiança en el futur.

Entradas relacionadas: