Joan oliver abraça tots els generes

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,86 KB

 
Josep Vicenç Foix(1893)a Sarrià.Signava les seves obres com a J.V.Foix.Abandona ls studis de dret,es dedika a la vida cultural.Tot i q la seva activitat principal va se la literatura, va participar en política com a nacionalista, va interessarse x la pintura contemporania va implicarse en sportsde l'Aeroclub de cat.L'arrelamen de la seva vila natal,el paisatge i la fidelitat a cat i la seva llengua son elemens q donen sentit a la seva obra.Mor el 1987.L'obra inclou articles polític i estètics Algunes consideracions sobre la literatura d'avanguarda(1925).La seva obra principal pertany al genere poetic tan en prosa com en vers: 1)proses poètiqes va planificar recollir-ne 365 xo numes sen conserven 208.2)poesia en vers:3 obres ven diverses: A)Sol i de dol(1947):recull de sonets escrits avans de la Guerra Civil en q aborda temes filosofics, amorosos i religiosos.B)Les irreals omegues(1949)13 extensos poemes de tema polític i cultural relacionats am la seva biografia i la historia del país.C)Onze Nadals i un Cap d'Any:es considerava un investigador en poesia.

Carles Riba(1893) a bcn.El 1911 es casa am Clementina.Va marxar a Alemanya x estudiar am un filoleg.Va col·laborar am la fundació Bernat Metge.Fidel a la república va se exiliat entre el 1939 i el 1943.Mor el 1959.Primer llibre d'estances(1919):la influencia noucentista es determinant.El segon llibre d'estances(1930):es detecta la influencia formal d la poesia. En els 2 llibres son característics de l'estil de Riba el rebuig de la poesia com un exercici purament formal i l'expresio de vivences personals clau de reflecio moral i profunda=Tres suites(1937).Després d la guerra:Elegies de Bierville(1943).Joan Oliver(1899) a Sabadell.Es va exiliar a França i Xile va tornar el 1948.Compromís actiu am la resistencia antifrankista.Es va mostrar rebel contra la tradició política espanyola i va declarase independentista q el van fer personatge incomode fins q va ,moriri el 1986.La seva obra abraça tots els generes literaris:narrativa, teatre,poesia,prosa.Terra de naufragis(1956).Vacanses pagades(1960)obra clau: visió critica d la societat.

Entradas relacionadas: