Joan salvat-papasseit

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,22 KB

 


Els principals ismes o moviments davanguarda
1
El Cubismo: va apareixer a París s.XX. Els cubistas destruien la realitat i la tranformavan fent servir formes geometriques i collages(plastica) o caligrames(poesia). Aixi, obligaves a lespectador a reconstruís la realitat despertan-li emocions diverses.
2 El Futurisme: a Itàlia al 1914. Pretenia la anulació dun mon pasat duna cultura i un art caducs i la impicio dun art nou lligat a les dormes de la vida moderna, exaltava el maquinisme i se servia de les paraules en llivertat i de lintegracio desde fils
3El Dadaisme: a París el 1918 de la ma de Tristan Tzara. Proposava la negació de tot: La destrucció per la destrucció.
4 El subrealisme: A París el 1924 de la ma de Andres brelen. Volia crear una crisi de conciencia i de model cultural amb els estats de somni i subcanciat.
Josep Vicenç Foix (1893-1987)
va ser pensador critic dart i de literatura i poeta a caball de la traducció mes solida, pero també atret pèr la facinacio de les abanguardes va crearuna obre original i ambiciosa va iniciar la poesia en prosa amb Gertrudis (1927) i KRTU (1932) que formen part duna abra mes extensa entre moltes altres obres.


Joan Salvat-Papasseit (1894-1924)
Va ser un poeta autodidacta (ningú li va ensenyas a escriure) que ejemplifica perfectament levolucio de la poesia avanguardista a ctalunya. Va ser autor dalguns dels manifestos avanguardistes. Ej.Soc jo, que parlo als joves (1919) i Contra els poetes en minúscula (1920) Obres: Poemas en ondes heretzíanés S(1921) = Aquest dos son els llibres mes abangorardistes. El poema de la rosa als llavís (1923) = es una historia damor equiparables a les millors de la poesies de tots els temps
Que o què:
- que: conjuccio que introdueix una proposició subordinada, quan es el segon element suna locució conjuctiva, quan es pronom relatiu, quan té valor exclamatiu o introdueix un desig, quan reforça un Horacio interrogativa total.
- Què: quan té valor interrogatiu i queval a quina cosa, quan es pronom relatiu, precedit duna preposició.

Entradas relacionadas: