Joan rois de corella 1

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,33 KB

 
JOAN ROÍ S DE CORELLA
Nascut a Gandia seguí els estudis religiosos i visqué diverses relaci on s amoroses. Fou un escriptor aristò crata, mestre en teologia. Autor de Oració a la sacratí ssima Verge Maria. Cal destacar el poema Tragè dia de Caldesa que apareix dins de lobra.
Els seus versos cultes, retò rics i musicals mostren la formació llatina de Corella i les seues aspiraci on s humanistes.
Els seus versos censura en la cuarta sil•laba (4+6) encara que de vegades utilitza el model italià amb accent en la sisena. OBRES DE TEMA AMOROS: -la tragedia de caldesa( relata els amors de corella amb una dona a la q ell diu caldesa, la traicio d'aquesta i els sentiments contraris del poeta.OBRES DE TEMA RELIGIÓ S: -la vida de la gloriosa santa ana narra amb gran detall la biografia de la mare de la Verge Maria. OBRES DE TEMA MITOLOGIC: - la historia de leander i hero es una historia d'amor imposible inspirada en una obra d'Ovidi. OBRES DE CIRCUMSTANCIES: El triomf de les dones , defensa el genere femení .
L'estil es culte i retoric , empra llatinismes.

Entradas relacionadas: