És un joc galant dirigit a la noblesa, bellesa i seny d'una dama casada i amb poder per la seua posició social

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,63 KB

 


Segle 12:es produixen a Occident importants canvis estructurals i el desenvoliàment econòmic de la societat.Hi ha una mijora comercial i econ`mica.Aparició de fprmes culturals.Les peregrinacions va contribuir de forma important a augmentar aquest dinamisme.Buscar els beneficis espirituals.Es van desenvolupar nous estils artístics:el ROMàntic i el gòtic.Apareix un model humà nou,culte i refinat,que aprecia lart i la música i va donar lloc al naiximent de la cultura cortesana i lús de les llengües ROMàniques.Entre les principals corts destaca la del rei Alfons II.


Característiques generals:la lírica de lamor cortés(S 12 i finals del 13).El poeta era el que escrivia en llatí,el trobador va ser el primer creador a usar una llengua romanç,loccità, per a la lírica.També hi va haver dones trobadores.El juglar sencarregava de cantar i difondre les composicions del trobadors.El genere més conegut es la cançó.


Característiques de lamor cortés:és un joc galant dirigit a la noblesa,bellesa i seny duna dama casada i amb poder per la seua posición social.1.)El trobador la galanteja amb lobjectiu daconseguir favors,amor o protecció.2.)La dama és anomenada midons pel poeta.3.)El carácter adúlter del ritual fa necessari guardar el secret i no perdre la mesura,és a dir, controlar la passió.4.)Si el marit no comprén o tolera aquest joc galant,aparééis al poema com a gelós,que se nassabenta de laffaire pels llausengers.5.)En lúltima cobla el trobador posa el senyal.6.)Les relacions entre el trobador i la dama reprodueixen la relació de vassallatge entre el senior i els seus súbdits,pròpia del feudalisme:la dama és el senior i el trobador el seu vassall.7.)El poeta passa,abans daconseguir el premi,per diverses etapes o esglaons,que el porten a una millota personal i moral:fenhedor,pregador,entenedor,drutz.8.)Lliurament incondicional a lamor és la condició que un bon trobador cortés ha de complir.


AUSIÀS MARCH:formava part duna família de poetes I cavallers.Va participar en les campanyes militars del rei Alfons el Magnànim i aquest va recompensar el càrrec de Falconer reial major.Es dedicà solamente a ladministració dels seus béns i a escriure poesia.Era un home molt negociant.Es va casar amb Isabel Martorell,germana Joanot Martorell,lautor de Tirant lo Blanch.Isabel va morir i Ausiàs es va casar amb Joana Escorna,filla duna família molt rica de València.Ausiàs no va tenir fills.La seua producció poètica és la més nombrosa de tots els postres poetes medievals i del Renaixement.


CARACTERÍSTIQUES AUSIÀS:1.)El poeta es considera el millor amant.2.)El poeta descriu el seu jo a través de la seua poesia:les experiències i els pensaments que el turmenten.3.)La dona és un ésser real,amb qualitats i defectes;atrau el poeta no per la seua bellesa física o per la posición social,sinó per lenteniment i el gest.4.)En els seus versos Espriu en valencíà.

Entradas relacionadas: