Jocs florals

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,65 KB

 
angel guimerà: va ser probablement el dramaturg català més important del s.Xix, però també va destacar com a poeta, publicista i narrador. La seva primera obra teatral, Gal·la placida, marcadament ROMàntica, la vva estrenar el 1879, en un moment en què a Europa, ja s'imposava la nova estètica realista. A la dècada dels noranta, guimerà obrindrà una popularitat inusitada tant per les noves peces teatrals com pels seus discursos de caire polílitc amb un compromís clar pel catalanisme i els conflictes de la vide contemporània. Les obres tractaran ja de temes actuals i seran escriten en prosa i amb un rerefons realista, seguint els models del moment a Europa.
renaixenç a: La Renaixença és un moviment cultural català del Segle XIX. El seu nom sorgeix de la voluntat de fer renéixer el català com a llengua literària i de cultura després de segles de diglòssia respecte al castellà (període anomenat genèricament Decadència . Movilment que empren la recuperació de les senyes d'identitat nacionals a Catalunya i de la llengua literaria i culmina amb la restauració dels jocs florals del 1859

Entradas relacionadas: