Jocs florals

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,4 KB

 

les primeres mostres literàries de la renaixença van ser les poètiques.////aquestes primeres composisions tingueren lloc al Principat cap al 1830.////les poesies en la nostra llengua només apareixen de manera esporàdica introduÏdes en les publicacions períòdiques en llengua castellana. El cas més emblemàtic va ser La pàtria, de Bonaventura Carles Aribau, publicada en la revista El Vapor el 1833. En aquesta etapa cal destacar també les composicions de Joaquim Rubíó i Ors, sota el pseudònim de Lo Gaiter del Llobregat.////A les illes destacaren Tomàs Aguiló i Maríà Aguiló, i a València, Tomàs Villaroya i Vicent Boix. Els dos grans autors valencians foren Vicent W.Querol i Teodor Llorente, que organitzaren els Jocs Florals a la Universitat de València el 1859. Amb l'impuls de Constantí Llombart, s'iniciaren els Jocs Florals de Lo Rat Penat.////La restitució dels Jocs Florals, creació d'un públic per a les composisions i de la primera infraestructura editorial en la nostra llengua potenciaren l'aparició de noves generacions. Les composicions que s'hi presentaven ho havien de fer en les tres modalitats:Pàtria, Fe i Amor.////el romanticisme fou un moviment estètic sorgit a Alemanya al final del Segle XVIII que afectà l'art, la música i la literatura, i que s'oposava al Racionalisme de la il.Lustració i al Neoclassicisme.////a mitjan Segle XIX, el Romanticisme arreglà a les nostres terres i coincidí amb un moviment literari i polític, la Renaixença.////els escriptors de la Renaixença van preferir conrear la poesia.///// Jacint Verdaguer és considerat el poeta més gran de la Renaixença. Lèxic riquíssim, d'arrel popular, als temes erudits. Jacint Verdaguer va ser un dels fundadors de la llengua literària moderna. Dos grans poemes:L'Atlàntida(1877) i Canigó(1886).//// Teodor Llorente és considerat el poeta més destacat de les lletres valencianes. gràcies a la influència del mallorquí Maríà Aguiló, començà a escriure en valencíà i va esdevenri el mestre dels poetes de la Renaixença. Ès destacable el domini del llenguatge.//// a l'edat de 30 anys ja dirigia el diari La Opinión, aquest diari es transformaria en Las Provicias.

els pronoms febles poden fer les funcions de complement directe, complement indirecte, atribut, complement circunstancial, complement predicatiu i complement de règim verbal.////els mots patrimonials són els mots que han evolucionat al llarg del temps des del seu origen.////els cultismes són els mots que s'han incorporat més recentment a la nostra llengua des d'una llengua clàssica i que han sofrit només una lleugera adaptació.////la e oberta i la o oberta només poden aparéixer en posició tònica. En cas que hagen de dur accent, aques serà greu o obert(`).

Entradas relacionadas: