Jocs florals y concursos literaris

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,14 KB

 

RENAIXENÇA:moviment de recuperació de la llengua i la literatura catalanes per situarles en un nivell de plena normalitat. Es produeix al Segle XIX

OBJECTIUS: -Crear una literatura culte en català

-Recuperen la literatura popular, llegendes,cançons..,

-Valorar la pàtria, el seu paisatge, la historia i la llengua,

-Fixar la llengua,establir normes gramaticals,

-Potenciar les institucions ctalanes

GENERES LITERARIS: POESIA-recuperació dels jocs florals

TEATRE:-augments de les representacions teatrals per a totes les clases socials

NARRATIUS/NOVELA:-potenciar la industria editorial.Interès en publicar

Aparició de revistes i diaris en català: -Lo Vertader catala, Un tros de paper, la renaixensa

JOCS FLORALS:Certamen literari tobadoresc(imitjans). El 1859 es van restaurar segint els criteris del Consistori de la Gaia Ciència (institució s.XIV)amb la intecio de fomentar la poesia en catala, idonar prestigi ala llengua

MATEMATICA-Patria=englantina(poesia patriorca)

-FE=vida(poesia religiosa)

-AMOR=flor(poesia amorosa natural)


literatura del Segle XIX:apareix el romanticisme com a moviment literari mes important.
el romanticisme s'opoosa a les idees racionalistes d la ilustració, valora la llibertat, els sentimenTs, l'individualisme y la imaginació per sobre d la Raó y el mon industrial
a Catalunya esta lligat al moviment d la renaaiixença.

Renaixença:va ser un moviment creat per escriptors romantics amb la finalitat de recuperar la llengua y cultura catalanes perque el catala literari culte no s'utilitzava.Objectius: recuperar la literatura catalana,valorar la historia d Catalunya y crear el diccionari catala.

Recuperació d generes literaris durant la renaiixença: es va recuperar la pooesia, el teatre, la novela y la premsa.

poesia: es recupera gracies als jocs florals ( concurs literari d'inspiració per estimular als escriptors)milor poema patriotic, premi: englantina. Millor poema religiós, premi: viola. Millor poema Amorós, premi: flor natural
premsa: neix el periodisme

Autors mes importanTs del segle: jacint verdaguer, angel guimerà y B.C. Aribau

Entradas relacionadas: