Kaka de vaca

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,75 KB

 

La cavitat bucal:El paladar tou tanca la nasofaringe durant la deglució i la parla. La llengua te grans musculs estirats que li donen gran mobilitat.Els moviments de la llengua son els motors principals de la deglució. Les dents estan dissenyades per tallar, esquinçar i triturar el menjar.Hi han 3 glandules salivals: Les parotides,submaxiliars i les sublinguals. Totes 3 segreguen de mig a un litre de saliva.Funcions de la boca Converteix els aliments solids en una pasta toca mitjançant una descomposició mecanica i la seva dissolució de saliv. Inicia la digestio quimica, convertint l'laliment en el bol alimentari.Degluteix el bol alimentari. Envia la sensació de sabors. Elabora bona part de la parla.La faringe Fa la respiracio i la deglucio. Quan hi ha dificultat per engolir s'anonmena disfagia, quan sents dolor a l'engolir s'anomena odinosfagia. L'esofag Porta el bol alimentari fins a l'estomac. L'estomac  Te forma de J. Te un esfinter a l'entrada cardiac. Les contraccions coordinades de la capa muscular remenen el bol alimentari, permeten que es reblaneixxi encra mes, barrejant-se amb el liquid. Aquesta barreja es converteix en una pasta semiliquida "Quim" que es abocada a onades a l'intesti prim. El budell prim El seu recorregut entre l'esfinter pibric i la valvula ileocecal, es divideix en 3 porcions: el duode, el jeju, l'ili.Els budells es mouen x tal de remenar els aliments, facilitar la digestio i l'absorcio i tambe de fer-los avançar. Al duode s'aboquen les secrecions hepatiques i pancreatiques. El budell prim te moltes cel·lules que segreguen diferents enzims com la sacarosa, la lactasa...El budell gruixut Comença a la valvula ileovecal i esta dividit en 2 part; - El cec un sac te forma de cor allargat que va per sota de la valvula ileocecal la qual va unit ñ'apendix(un tube estret i buit) - El colon dividit en 4 porcions: Ascendent, transvers, descendent i sigmoide. Funcions, absorbeix gran part de l'aigua convertint el quil en femta. La femta s'eemagatzema en el colon fins poc abans de la defecació. Conte bacteries simbiotiqueds (flora intestinal). El fetge -segragar bilis (liquid de color groc verdòs) per faciilitar la digestio del greix. La bilis conte a mes bilirubina que li dona el color marronos a la femta. -rep nutrients i els metabolitza. -Emmagatz. glucogen, vitamines E,Db12, ferro i coure.-Sintetiza la majoria de proteines del plasma.- Ens defensa, matant els germens que arriben travessant la paret intestinal, especialment del budell gruixut. Eliminca subsitancies que no poden incorporar-se a l'estructura de l'organisme ni utilitzen res `per obtenir energia. La faringe Fa la respiracio i deglucio. Quan hi ha dificultat per engolir sanomena disgacia. Quan sents dolor a l'engolir s'anomena odinosfagia. El pancreesEs una glandula i te dos tipus de celules diferents: - Les mes escases que son productores d'hormones que s'aboquen a la sang.- La  majoria de les celules pancreatiques son endocrines, que sintetizan el suc pancreatic que s'aboquen al duode. El suc pancreatic e molts enzims. El recte Explusa la femtade l'organisme. MALALTIES  Gastritis aguda: es l'inflamacio de la mucosa gastrica amb erosio local, necrosi i hemorragia. Hepatitis: Es l'inflamacio hepatica difusa o focal de les seves celules. Hepatitis a: Virus q es por transmetre via fecal-oral Hepatitis b: un virus que es transmetre via parental, relacions sexuals o contacte intim. Hepatitis c: Semblant a l'hepatitis B. Pot arribar a agafar cirrosi, cancer al fetge.. Ulcera pepatica: Trencament de la mucosa gastrica. Coleolitasi: Trencament de la mucosu gastrica. Coleolitasi: Calculs a la vesicula biliar. Causa intolerancia al gluten i deficit de lactasa. Cirrosi: Desorganitzacio de l'estructura normal di que pot afectar al seu funcionament.Malabsorcio: conjunt de singes i simptomes causats per la mala absorcio de nutrents. Hernia intestinal: Consisteix en la sortida d'una nassa de budell prim atraves d'un defecte de la paret abdominal. Malalties de l'obsesitat. Les articulacions poden agafar artritis, la respiracio, el cor te que funcionar mes de lo normal, lembaras, la pell, les intervencions quirugiques, els musculs, la dislepmia.

Entradas relacionadas: