Kian 1eso

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,65 KB

 

INVERTEBRATS:PORIFERS O ESPONGES: animals invertebrats aquatics que viuen fixats a les roques.Tenen el cos ple de porus.Laigua travessa els porus,arriba a una cavitat central i nix per loscul que es un orifici que es troba a la part superior de lanimal.Esponges tenen a linterior unes cèl.lules amb flagels,(coanocids),que digereixes les particules alimentaries i distribuyesen els nutrients a totes les cel.lules.
CELENTERATS:invertebrats aquatics que tenen una obertura envoltada de tentacles que poden tenir forma de sac(pòlips)o dombrel.la(medusas).POLIPS:fixats al sol .MEDUSES:son nadadores i tenen tentacles a la vora de lombrel.la.Es caracteritzen per tenir cèl.lules urticants(piquen)les preses son engolides pel celenterat i digerides.Els residus son expulsats per lobertura que fa funcions de boca-anus.
PLATIHELMINTS:son els animals mes simples amb veritables organs.
PLANÀRIES:son platihelmints de vida lliure mes importants.Son carnívores i viuen en ambients aquatics.Tenen una gran capacitat de regeneración:si es tallen en uns quants trosos,cada tros forma un altre animal senser.
TÈNIES:son parasitàries i viuen a lintesti de molts animals.Les tenies viues en dos hostes diferents.Les mes importants per a lesser huma son les que tenen com a hoste intermediari el porc o la vaca.Lestructura del cos de la tenia es molt senzilla .Laparell mes desenvolupat es laparell reproductor;per aixo es pot considerar que aquest animal es una fabrica dous enorme.
NEMÀTODES:cucs que tenen el cos cilindric i prim .Nhi ha un gran nombre despecies i tenen una capacitat enorme de reproduccio.Els nemàtodes es troben a tots els llocs,encara que son molt abundantsen ambients humits.La majoria de plantesi quasi totes les espècies de vertebrats tenen algun nemàtode parasit,i en alguns casos causen malalties greus.Ex:cucs intestinals,triquina.
ANÈL·LIDS:tenen el cos format per anells,que estan separats interiormente per Evans.El tub dijestiu recorre tot el cos de lanimal,des de la boca fins a lanus.El cos dels anel.lids esta Robert duna substància mucosa per tal de mantener-lo humit.Nhi ha que tenen filaments o quetes,que el serveixen per a moures.MES IMPORTANTS:
CUCS DE TERRA:no tenen el cap ben desenvolupat,cos format per anells.Tenen poques quetes.Excaven tunels al sòl,fan pasar la terra a traves del seu tub dijestiu i salimenten de restes en descomposicio.La seua intervencio es esencial en la formacio i el manteniment dels sols fertils.
SANGONERES:animals que viuen en aigues dolçes .Son parasits externs que salimenten de sang de les seues preses.No tenen quetes.Tenen dues ventosdos en cada extrem del cos que els permet adherir-se a la presa.
MOL·LUSCS:tenen el cos bla i,generalmente protegit per una cloaca,Els organs daquests animals estan Roberts per un plec del cos anomenat mantell.Tenen un organ musculos, o peu, que els serveix per a moures.MES IMPORTANTS:
GASTERÒPODES:Son mol.luscs generalment marins,pero nhi ha que viuen en aigua dolça o en ambients terrestres.Al cap tenen tentacles i ulls.Disposen dun peu ample i pla,i solen estar Roberts per una cloaca.Els gasteropodes mes importants son:barrets,caracol de punxes,caragols terrestres i les baboses.BIVALVES:cos allotjat entre dues clocques o valves articulades que sobrin i es tanquen per mitja de musculs.No tenen cap.Ex:cloise,ostres i les clotxines.
CEFALÒPODES:mol.luscs mes complexos.El mantell es gruixut i el peu esta format per tentacles amb ventoses que serveixen per a agafar les preses.Tenen ulls molt perfeccionats.Naden a gran velocitat i son depredadors.Ex:polos no tenen cloisa,calamars i sepies que la tenen interna

EQUINODERMS:viuen a les roques del fons del mar,Tene un esqueleto extern que esta format per plaques proveides despines o de pues punxagudes.MES IMPORTANTS:
ERIÇONS DE MAR:forma de globus i proveits per nombroses pues.
ESTRELES DE MAR:salimenten de mol.luscs i de crustacis.
OFIUROIDEUS:semblants a les estreles de mar,pero amb els braços mes prims.
HOLOTURIOIDEUS:forma allargada
CRINOIDEUS:semblen plomes clavades al fons del mar.

ARTROPODES:san adaptat al nombre dambientsmes elevat possible.Cos dividit en cap,torax i abdomen MES IMPORTANTS SON:
ARACNIDS:
cos dividit en dues seccions:cefalotórax i abdomen EX:arañes i alacrans
MIRIAPODES: tronc format per ,olts anells articulats,amb un parell de potes o dos cada un EX:centpeus com la escalopendra o milpeus com la gramenera.
CRUSTACIS:Ex:gamba,cranc de riu cranc de mar,decores o les cabres.
CLASSIFICACIO:
INVERTEBRATS:
-CELENTERATS
-NEMATODES
-ANEL·LIDS
-MOL·LUSCS
·GASTERÒPODES
·BIVALVES
·CEFALOPODES
-EQUINODERMS
-ARTROPODES
·ARACNIDS
·MIRIAPODES
·CRUSTACIS
·INSECTES
VERTEBRATS:
-PEIXOS
-REPTILS
-AMFIBIS
-AUS
-MAMIFERS

Entradas relacionadas: